Prindi see leht

Tasuta koolitused loomakasvatuse valdkonnas

Koolitused ja infopäevad

 

TEEMA TOIMUMISE AEG JA KOHT
Koolitus Karjatervise programmide rakendamine 26. august, Tartu
Koolitus Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs 9. september 2020, Tartu
Infopäev Karja tervis ja mikroobide resistentsus 11. september, Tartu
Koolitus Rohumaaviljelus ja sööda tootmine 16. september, Tartu
Infopäev Veiste sigimisprobleemid   23. september 2020, Tartu
Infopäev Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses 25. september, Tartu
Infopäev Veiste poegimisperioodi probleemid   30. september 2020, Tartu
Koolitus Põllumajandusloomade heaolu - piimaveised 2. oktoober 2020, Märja
Koolitus Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus  6. oktoober 2020, Tartu
Infopäev Sigade vaktsineerimine  18. november 2020, Tartu
Koolitus Põllumajandusloomade heaolu - piimaveised 2. detsember 2020, Märja

 

 

Koolituste sihtrühma kuuluvad:

  • Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
  • Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

Infopäevade ja konverentsi sihtrühma kuuluvad:

  • Kõik teemast huvitatud isikud.

 

Toimunud infopäevade ja konverentsi materjalidega on võimalik tutvuda SIIN
Avaldatud teabematerjalidega on võimalik tutvuda SIIN

 

„Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas“ tegevusi finantseeritakse Eesti maaelu arengukavast 2014-2020. Tegevused on sihtrühmale tasuta.