Prindi see leht

Tasuta koolitused loomakasvatuse valdkonnas

Koolitused ja infopäevad

Head kursustele registreerunud,

COVID-19 leviku tõkestamiseks on edasi lükatud kõik enne 1. maid toimuma pidanud koolitused!
Sama kehtib ka pooleli olevate kursuste kohta. Kursuste võimaliku uue toimumisaja kohta anname infot jooksvalt. Hetkel kindlaid kuupäevi ühegi toimumise osas lubada ei saa. Palun jälgige koolituste infot jooksvalt, samuti anname muudatustest teada kõigile koolitustele registreerunutele e-posti teel.

.

TEEMA TOIMUMISE AEG JA KOHT
Infopäev Põllumajandusloomade heaolu - tuleviku farm Edasi lükatud, uue toimumise kuupäeva osas anname infot jooksvalt.

18. märts 2020, Tartu ei toimu,

UUS TOIMUMISAEG SELGITAMISEL 

Koolitus Rohumaaviljelus ja sööda tootmine Edasi lükatud, uue toimumise kuupäeva osas anname infot jooksvalt.

31. märts 2020, Tartu ei toimu

UUS TOIMUMISAEG SELGITAMISEL

Infopäev Veiste vaktsineerimine 5. mai 2020 Tartu
Koolitus Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs 7. mai 2020, Tartu
Infopäev Sigade vaktsineerimine  8. mai 2020, Tartu
Infopäev Karja tervis ja mikroobide resistentsus 14. mai 2020, Tartu
Koolitus Karjatervise programmide rakendamine 20. mai 2020, Tartu
Infopäev Veiste sigimisprobleemid  Kõik, kes olid registreerunud 16. aprilli toimumisele on automaatselt üle kantud 28. mai toimumisele - uuesti registreeruda ei ole vaja. Kui Teile osalemine mais ei sobi, võtke palun kindlasti ühendust maaülikooli avatud ülikooli kontaktidel, sel juhul tühistame Teie registreeringu. 16. aprill ei toimu

UUS AEG 28.mai 2020 Tartu

Koolitus Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus  Kõik, kes olid registreerunud 27. märtsi toimumisele on automaatselt üle kantud 28. mai toimumisele - uuesti registreeruda ei ole vaja. Kui Teile osalemine mais ei sobi, võtke palun kindlasti ühendust maaülikooli avatud ülikooli kontaktidel, sel juhul tühistame Teie registreeringu. 28. mai 2020, Tartu
Infopäev Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses 29. mai 2020, Tartu
Koolitus Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus Kõik, kes olid registreerunud 16. aprilli toimumisele on automaatselt üle kantud 3. juuni toimumisele - uuesti registreeruda ei ole vaja. Kui Teile osalemine juunis ei sobi, võtke palun kindlasti ühendust maaülikooli avatud ülikooli kontaktidel, sel juhul tühistame Teie registreeringu.

16. aprill ei toimu

UUS AEG 3. juuni 2020 Tartu

Infopäev Veiste poegimisperioodi probleemid  Kõik, kes olid registreerunud 23. aprilli toimumisele on automaatselt üle kantud 4. juuni toimumisele - uuesti registreeruda ei ole vaja. Kui Teile osalemine juunis ei sobi, võtke palun kindlasti ühendust maaülikooli avatud ülikooli kontaktidel, sel juhul tühistame Teie registreeringu.

23. aprill ei toimu

UUS AEG 4. juuni 2020 Tartu

Koolitus Veiste sõratervise kool 8.-12. juuni 2020, Tartu ja Märja

Infopäev Bioohutus piimaveisekasvatuses 

COVID-19 leviku tõkestamiseks on 26. märtsil toimuma pidanud infopäev edasi lükatud. Uus toimumiskuupäev on 7. juuli 2020 (T). Kõik, kes olid registreerunud 26. märtsi toimumisele on automaatselt üle kantud 7. juuli toimumisele - uuesti registreeruda ei ole vaja. Kui Teile osalemine juulikuus ei sobi, võtke palun kindlasti ühendust maaülikooli avatud ülikooli kontaktidel, sel juhul tühistame Teie registreeringu.

7. juuli 2020, Tartu

 

 

Koolituste sihtrühma kuuluvad:

  • Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
  • Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

Infopäevade ja konverentsi sihtrühma kuuluvad:

  • Kõik teemast huvitatud isikud.

 

Toimunud infopäevade ja konverentsi materjalidega on võimalik tutvuda SIIN
Avaldatud teabematerjalidega on võimalik tutvuda SIIN

 

„Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas“ tegevusi finantseeritakse Eesti maaelu arengukavast 2014-2020. Tegevused on sihtrühmale tasuta.