Prindi see leht

Tasuta koolitused loomakasvatuse valdkonnas

Koolitused ja infopäevad

 

TEEMA TOIMUMISE AEG JA KOHT
Veebipõhine infopäev Põllumajandusloomade söötmine 13. november 2020
Infopäev Sigade vaktsineerimine  18. november 2020, Tartu
Veebipõhine infopäev Ravimite vastutustundlik kasutamine seakasvatuses 24. november 2020
Koolitus Põllumajandusloomade söötmine 26. november 2020, Tartu
Veebipõhine infopäev Põllumajanduslindude heaolu 30. november 2020
Koolitus Põllumajandusloomade heaolu - piimaveised 2. detsember 2020, Märja
Infopäev Silo tootmine 8. detsember 2020, Tartu
Koolitus Söödaratsiooni koostamine piimalehmadele 9. detsember 2020, Tartu

 

 

Koolituste sihtrühma kuuluvad:

  • Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
  • Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

Infopäevade ja konverentsi sihtrühma kuuluvad:

  • Kõik teemast huvitatud isikud.

 

Toimunud infopäevade ja konverentsi materjalidega on võimalik tutvuda SIIN
Avaldatud teabematerjalidega on võimalik tutvuda SIIN

 

„Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas“ tegevusi finantseeritakse Eesti maaelu arengukavast 2014-2020. Tegevused on sihtrühmale tasuta.