Prindi see leht

Tasuta koolitused loomakasvatuse valdkonnas

Koolitused ja infopäevad

 

TEEMA TOIMUMISE AEG JA KOHT
Koolitus Veiste kunstlik seemendamine 1 osa NB! koolitus lükkub edasi, uued kuupäevad teatame esimesel võimalusel 11.01.2021-15.01.2021
Koolitus Veiste kunstlik seemendamine 2 osa NB! koolitus lükkub edasi, uued kuupäevad teatame esimesel võimalusel 18.01.2021-22.01.2021
Veebikoolitus Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus 29.01.2021, veebis
Veebikonverents "Terve loom ja tervislik toit" 3.-4. 03.2021, veebis
Koolitus Lihaveiste heaolu - pidamine, söötmine ja sööda tootmine 24.-25.03.2021, Saaremaal
Koolitus Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs 30.03.2021
Veebikoolitus Põllumajanduslindude heaolu 31.03.2021, veebis
Veebikoolitus Bioohutus lihaveisekasvatuses 6.04.2021, veebis
Veebikoolitus Bioohutus piimaveisekasvatuses 20.04.2021, veebis

 

 

Koolituste sihtrühma kuuluvad:

  • Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
  • Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

Infopäevade ja konverentsi sihtrühma kuuluvad:

  • Kõik teemast huvitatud isikud.

 

Toimunud infopäevade ja konverentsi materjalidega on võimalik tutvuda SIIN
Avaldatud teabematerjalidega on võimalik tutvuda SIIN

 

„Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas“ tegevusi finantseeritakse Eesti maaelu arengukavast 2014-2020. Tegevused on sihtrühmale tasuta.