Prindi see leht

Toimunud infopäevade materjalid

Infopäevade materjalid:

1. Infopäev Farmide bioturvalisus ja karja tervis, rõhuasetus sigadel (1.11.2017 Tartus) vt. materjal SIIT
                                                                             rõhuasetus veistel (9.11.2017 Tartus) vt. materjal SIIT ja SIIT

2. Infopäev  Ravimite vastutustundlik kasutamine (2.11.2017 Võrus; 8.11. Adaveres; 10.11.2017 Tartus) vt. materjal SIIT

3. Infopäev Sõnnikukäitlemise nõuded (12.12.2017 Tartus) vt. materjal SIIT

4. Infopäev Põllumajandusloomade heaolu - piimaveised (12.12.2017 Tartus) vt. materjal SIIT          

5. Infopäev Põllumajanduslindude heaolu (15.12.2017 Tartus) vt. materjal SIIT

6. Infopäev Põllumajanduslindude heaolu (13.04.2018 Tartus) vt. materjal SIIT

7. Infopäev  Ravimite vastutustundlik kasutamine - sead (16.04.2018 Tartus) vt. materjal SIIT ja SIIT

8. Infopäev Põllumajandusloomade pidamine, transport, tapmine vastavalt loomakaitseseadusele (20.04.2018 ja 14.12.2018 ja 6.12.2019 Tartus) vt. materjal SIIT

9. Infopäev Bioturvalisus ja taudiennetus (10.10.2018 Tartus) vt. materjal SIIT

10. Infopäev Karja tervis (19.10.2018 Väätsa) vt. materjal SIIT ja SIIT

11. Infopäev Rohumaa viljelus ja sööda tootmine (24.1.2019 Tartus), vt. materjal SIIT ja SIIT 

12. Infopäev Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises - lihaveisekasvatus (31.1.2019 Ida-Virumaa), vt. materjal SIIT

13. Infopäev Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises - lihaveised, piimaveised (27.2.2019 ja 29.3.2019 Tartu), vt. materjal SIIT

14. Konverents " Terve loom, tervislik toit 2019" (6.-7. märts 2019, Tartu) vt. materjal SIIT

15. Infopäev Ravimite vastutustundlik kasutamine - seakasvatus (7.6.2019 Tartu), vt. materjal SIIT ja SIIT

16. Infopäev Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses (20.9.2019 ja 17.10.2019 Tartu), Vt, materjal SIIT, SIIT ja SIIT, SIIT

17. Infopäev Põllumajanduslindude heaolu (8.11.2019 Tartu), vt. materjali SIIT

18. Infopäev Karja tervis ja mikroobide resistentsus (8.11. Tartu), vt. materjal SIIT, SIIT, SIIT

18. Infopäev Põllumajandusloomade söötmine (11.12.2019 Tartu) , vt. materjal SIIT, SIIT, SIIT

19. Infopäev Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises - lihaveisekasvatus (28.1.2020), vt materjal SIIT

20. Infopäev Bioohutus piimaveisekasvatuses (27.02.2020 ja 07.07.2020), vt materjal SIIT

21. Veebipõhine infopäev Veiste vaktsineerimine (5.05.2020), vt materjal SIIT

22. Veebipõhine infopäev Põllumajandusloomade heaolu - tuleviku farm (22.05.2020), vt materjal SIIT ja SIIT

23. Veebipõhine infopäev Karja tervis ja mikroobide resistentsus (11.09.2020), vt materjal SIIT

24. Infopäev Veiste sigimisprobleemid  (23.09.2020), vt materjal SIIT

25. Veebipõhine infopäev Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses (25.09.2020), vt materjal SIIT; SIIT; SIIT; SIIT

26. Infopäev Veiste poegimisperioodi probleemid (30.09.2020), vt materjal SIIT

27. Veebipõhine infopäev Põllumajandusloomade söötmine (13.11.2020), vt materjal SIIT; SIIT

28. Infopäev Sigade vaktsineerimine (18.11.2020), vt materjali SIIT ja SIIT

29. Veebipõhine infopäev Ravimite vastutustundlik kasutamine seakasvatuses (24.11.2020), vt materjali SIIT ja SIIT

30. Veebipõhine infopäev Põllumajanduslindude heaolu (30.11.2020), vt materjali SIIT

31. Veebipõhine infopäev Silo tootmine (8.12.2020), vt. materjali SIIT, SIIT ja SIIT