Prindi see leht

Tasemeõppe õppeainete õppimine täiendusõppe korras

... sobib kõigile neile, kes soovivad enesetäiendamise eesmärgil koos tasemeõppe üliõpilastega omandada teadmisi mõnes konkreetses õppeaines.

Teavet maaülikoolis pakutavate õppeainete kohta saab vaadata õppeinfosüsteemis ÕIS – valides loetelust Õppeained, määrates struktuuriüksuse lahtrist huvipakkuva instituudi ning käivitades otsingu.

Täiendusõppijana õppimine on tasuline: 

  • 1 EAP hind on 65 eurot;
  • 1 EAP hind veterinaarmeditsiini eestikeelsel õppel on 100 eurot;
  • 1 EAP hind veterinaarmeditsiini ingliskeelsel õppel on 145 eurot.

Õppetöö toimub akadeemilise kalendri ja konkreetseks semestriks koostatud tunniplaani alusel.
Täiendusõppes kogutud ainepunkte (EAP) on võimalik üle kanda tasemekoolitusse.

Tasemeõppe õppekavadesse kuuluvates õppeainetes osalemiseks tuleb täita ja esitada EMÜ avatud ülikoolile aadressil avayl@emu.ee digiallkirjastatud AVALDUS, mis on aluseks koolituslepingu sõlmimisele.

Enne avalduse esitamist avatud ülikoolile on oluline välja selgitada millisele õppeainele ja millisele toimumisele registreeruda soovite.

Õppeainete koode, nimetusi, mahte ja antud hetkeks kinnitatud toimumisi saab vaadata ÕIS-ist. 

Õppetöö sisulist poolt (õppeained, õppekavad, tunniplaanid, õppekorraldus instituudis jne.) koordineerivad instituudid.
Küsimuste korral aitavad Teid vastava instituudi õppekorraldusspetsialistid, kelle kontaktid leiate instituutide kodulehtedelt:

Majandus- ja sotsiaalinstituut
Metsandus- ja maaehitusinstituut
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Tehnikainstituut
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

 

Tasemeõppe õppeainetest on võimalik õppima asuda:

KOOD ÕPPEAINE NIMETUS AINE MAHT TOIMUMISE AEG
OP.1451 Eesti viipekeele algkursus, tase 0>A1.1 3 EAP* 10. veebruar - 7. mai 2020
PK.1608 Kompostide tootmine ja kasutamine 3 EAP 2020 kevad
MI.1760 Taimedega sõbraks 2 EAP 2020 kevad (19.02.2020)

*Eesti viipekeele algkursuse 1 EAP hind on 60 eurot (+km). Kursus toimub E ja N kell 17.45-18.45.