Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Eesti Maaülikooli täienduskoolitused viiakse üldjuhul läbi maaülikooli ja tema allüksuste hoonetes asuvates koolitusruumides, mis sobivad õppetöö läbiviimiseks, on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Koolitusruum valitakse sõltuvalt täienduskoolituse iseloomust ja osalejate arvust.

Koolitusruumides on olemas ventilatsioon, koolitusel kasutatav tehnika (arvuti, projektor, kõlarid) ja internetiühendus, mida saavad kasutada ka koolitusel osalejad.

Kui koolitus viiakse läbi väljaspool ülikooli õpperuume, siis lähtutakse nende valimisel samadest nõuetest, mis kehtivad ülikooli koolitusruumidele.


Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306),
51006 Tartu 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee