Tarkus teeb tugevaks, laiskus lahjaks. / Eesti vanasõna

KÜSIMUSTIK KOOLITUSVAJADUSE VÄLJA SELGITAMISEKS

1. Millist teenust pakute?*
2. Millises maakonnas tegutsete?*
3. Kas teil on olemas nägemus, millisel teemal koolitusi vajaksite oma ettevõtluse edukal järjel hoidmiseks.*
4. Kui sageli oleksite valmis koolitusel osalema?*
5. Mis on kõrgeim hind, mida oleksite valmis Teid huvitaval teemal ühepäevase koolituse eest maksma?*
6. Kas on koolitusi, millel, tulenevalt seaduse ettekirjutustest, peate teatud regulaarsusega osalema? Mis teemal need koolitused on? (tööohutus, toiduohutus ms.)*
7. Kas teil on kavas taotleda mõnda kutset vastavalt kutsestandardile? Kui jah, siis, mis valdkonnas?*
8. Kas olete tundnud puudust koolitusest, mis oleks ettevalmistuseks kutse taotlemisele? Kui jah, siis, mis valdkonnas?*
9. Kas Teil on sidemeid omalaadsete ettevõtetega mõnes välisriigis? Kui jah, siis kus täpsemalt?*
10. Kust hangite infot pakutavate koolituste kohta?*
11. Kas olete varem osalenud maaülikooli täienduskoolitustel? Kui jah, siis millise hinnangu annate selle sisule ja korraldusele?*
12. Kas oleksite valmis ise mõnel teemal õpetust jagama? Kui jah, siis millisel? Kui jah, siis andke meile kindlasti teada oma kontaktid.*
13. Kas Teie ettevõte oleks valmis olema praktikakoht koolitusgrupile (näit. sepikoja, mesila, juustukoja vms. olemasolul või jagama kogemusi näit. palkhoone ehituse alal)? Kui jah, siis andke meile kindlasti teada oma kontaktid*
14. Millistena näete koostöö võimalusi enda ettevõtte ja maaülikooli avatud ülikooli vahel Teie?*
Kui soovite saada maaülikooli peagi algavate täienduskoolituste kohta otseinfot, jätke meile palun kontaktiks oma e-posti aadress.

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 

e-post: avaylemu.ee