Teavet olemasolevate õppeainete kohta saab vaadata elektroonilises õppeinfosüsteemis ÕIS – vali loetelust Õppeained ja edasi vali struktuuriüksuse lahtrist huvipakkuv instituut ning käivita otsing.
 

• Õppeainete õppimine sobib neile, kes soovivad jätkata katkenud õpinguid, koostada endale individuaalse õppeplaani ja koguda ainepunkte või täiendada teadmisi konkreetses õppeaines.
• Täiendusõppijana õppimine on tasuline. Tasemeõppe õppeainete õppimisel täiendusõppijana on ühe ainepunkti hind 40 eurot.

• Õppetöö toimub akadeemilise kalendri ja konkreetseks semestriks koostatud tunniplaani alusel.
• Täiendusõppes kogutud ainepunkte (EAP) on võimalik üle kanda tasemekoolitusse.

Tasemeõppe õppekavadesse kuuluvates õppeainetes osalemiseks tuleb täita ja esitada EMÜ avatud ülikoolile AVALDUS , mis on aluseks koolituslepingu sõlmimisele.

Õppeainete koode, nimetusi, mahte ja antud hetkeks kinnitatud toimumisi saab vaadata ÕIS-is.
Õppetöö sisulist poolt (õppeained, õppekavad, tunniplaanid, õppekorraldus instituudis jne.)koordineerivad instituudid. Küsimuste korral aitavad Teid vastava instituudi õppekorraldusspetsialistid, kelle kontaktid leiate instituutide kodulehtedelt:

Majandus- ja sotsiaalinstituut
Metsandus- ja maaehitusinstituut
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Tehnikainstituut
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Enne avalduse esitamist avatud ülikoolile on oluline välja selgitada millisele õppeainele ja millisele toimumisele registreeruda soovite. Kui Te pole selles kindel, siis pöörduge abi saamiseks õppeainet haldava instituudi õppekorraldusspetsialisti poole.
 


Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 

e-post: avaylemu.ee