Täiendusõppe korras tasemeõppekavadest õppeainete võtmine

Teavet olemasolevate õppeainete kohta saab vaadata elektroonilises õppeinfosüsteemis ÕIS – vali loetelust Õppeained ja edasi vali struktuuriüksuse lahtrist huvipakkuv instituut ning käivita otsing.
 

• Õppeainete õppimine sobib neile, kes soovivad enesetäiendamise eesmärgil koos tasemeõppe üliõpilastega omandada teadmisi mõnes konkreetses õppeaines.
• Täiendusõppijana õppimine on tasuline: 

1) 1 EAP hind on 65 eurot;
2) 1 EAP hind veterinaarmeditsiini eestikeelsel õppel on 100 eurot;
3) 1 EAP hind veterinaarmeditsiini ingliskeelsel õppel on 145 eurot.

• Õppetöö toimub akadeemilise kalendri ja konkreetseks semestriks koostatud tunniplaani alusel.
• Täiendusõppes kogutud ainepunkte (EAP) on võimalik üle kanda tasemekoolitusse.

Tasemeõppe õppekavadesse kuuluvates õppeainetes osalemiseks tuleb täita ja esitada EMÜ avatud ülikoolile AVALDUS , mis on aluseks koolituslepingu sõlmimisele.

Õppeainete koode, nimetusi, mahte ja antud hetkeks kinnitatud toimumisi saab vaadata ÕIS-is.
Õppetöö sisulist poolt (õppeained, õppekavad, tunniplaanid, õppekorraldus instituudis jne.)koordineerivad instituudid. Küsimuste korral aitavad Teid vastava instituudi õppekorraldusspetsialistid, kelle kontaktid leiate instituutide kodulehtedelt:

Majandus- ja sotsiaalinstituut
Metsandus- ja maaehitusinstituut
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Tehnikainstituut
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Enne avalduse esitamist avatud ülikoolile on oluline välja selgitada millisele õppeainele ja millisele toimumisele registreeruda soovite. Kui Te pole selles kindel, siis pöörduge abi saamiseks õppeainet haldava instituudi õppekorraldusspetsialisti poole.
 

Allpool pakume valiku õppeainetest, mida on võimalik päevaõppes omandada 2018/2019 kevadsemestril:

Kood

Õppeaine nimi

Maht EAP

Õppes osalemise eeldus

MI.0339 Infotehnoloogia geodeesias 3 Õppes osalemise eelduseks on
geodeesiaalaste ja CAD-süsteemid geomaatikas teadmiste olemasolu.
MI.0648 Maamõõtmine ja kartograafia 4  
MI.0941 Kinnisvaraõigus I 4 Eelduseks teadmised üldisest õigusõpetusest ning tsiviilõigusest.
MI.1719 Maakataster ja maainfosüsteemid I 4 Eelduseks topograafia või geodeesiaalaste teadmiste olemasolu.
MI.1732 Kinnisvara ökonoomika I 2 Eelduseks üldised teadmised majandusest, kinnisvara hindamisest ning kinnisvaraõpetusest.
MI.1865 Maakataster ja maainfosüsteemid II 4 Eelduseks Maakataster ja maainfosüsteemid I
MI.0453 Seenekasvatus 3  
MI.0535 Metsamarjakasvatus 2  
MI.1760 Taimedega sõbraks 2  
MI.0330 Talumetsade majandamine 3  
MI.0662 Maailma metsandus 3  
MI.0711 Raietööd väikemetsades 2  
MI.0713 Säästev ja keskkonnasõbralik ehitus 4  
 
MS.0782 Ideest oma ettevõtteni ehk ettevõtlusega alustamise ABC 3  
MS.0185 Kvaliteedijuhtimine (e-õpe) 2  
MS.0803 Kommunikatsioonijuhtimine (e-õpe) 2  
MS. 0147 Maailma rahvaste usundid 3  
MS.0828  Avalik esinemine ja esitluse koostamine 3  

Õppeainete ja toimumiste kohta lähemalt loe ÕIS-st.

 


Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 

e-post: avaylemu.ee