Tahat elädä, võta oppust. / Eesti vanasõna

TASUTA KOOLITUSED
toidutoorme ja toidu tootmise ning töötlemisega tegelevatele põllumajandusettevõtjatele (teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas II raames) 

TEEMA

TOIMUMISAEG JA KOHT

2019 aastal tulemas:   
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel 1. veebruar 2019
Toidu säilitamisnõuete määramine 15. veebruar 2019
UUS! Listeria monocytogenes toidupatogeenina 1. märts 2019
Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis 22. märts 2019
Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus 29. märts 2019
Toiduhügieen ja - ohutus, keskaste (24 tundi) 10.-12. aprill 2019
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine 10. mai 2019
Toiduhügieen ja - ohutus, keskaste (24 tundi) (Registreerumine algab 15.04.2019) 28.-30. august 2019
Toiduhügieen ja -ohutus, algaste 4. oktoober 2019
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel (Registreerumine algab 04.02.2019)  1. november 2019
Toidu säilitamisnõuete määramine (Registreerumine algab 18.02.2019) 22. november 2019
Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (Registreerumine algab 25.03.2019) 6. detsember 2019

Koolitused toimuvad Tartus, Eesti Maaülikool Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 õppehoone (Tehnikamaja) avatud ülikooli õppeklassides.

Teabematerjalidega on võimalik tutvuda SIIN (kliki kingile)

 

Koostöös toimunud koolitused
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevus raames:

TEEMA

TOIMUMISAEG JA KOHT

Laboriteemaline koolitus: Mikrobioloogilised meetodid, toidu mikrobioloogia 7. detsember 2018
HACCP- põhise enesekontrollisüsteemi verifitseerimine 19. jaanuar 2018

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 

e-post: avaylemu.ee