Inime on kaheksakümmend aastat koolipoiss. / Eesti vanasõna

TASUTA KOOLITUSED
toidutoorme ja toidu tootmise ning töötlemisega tegelevatele põllumajandusettevõtjatele (teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas II raames) 

TEEMA

TOIMUMISAEG JA KOHT

Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (24 tundi) KURSUS ON TÄITUNUD! 29.-31. august 2018
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel  KURSUS ON TÄITUNUD! 21. september 2018
Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis 12. oktoober 2018
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (12 tundi) 25.-26. oktoober 2018
Toidu säilitamisnõuete määramine 23. november 2018

Koolitused toimuvad Tartus, Eesti Maaülikool Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 õppehoone (Tehnikamaja) avatud ülikooli õppeklassides.

Teabematerjalidega on võimalik tutvuda SIIN (kliki kingile)

 

Koostöös toimunud koolitused
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevus raames:

TEEMA

TOIMUMISAEG JA KOHT

HACCP- põhise enesekontrollisüsteemi verifitseerimine 19. jaanuar 2018

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 

e-post: avaylemu.ee