Inime on kaheksakümmend aastat koolipoiss. / Eesti vanasõna

TASUTA KOOLITUSED
toidutoorme ja toidu tootmise ning töötlemisega tegelevatele põllumajandusettevõtjatele (teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas II raames) 

TEEMA

TOIMUMISAEG JA KOHT

2019 aastal tulemas:   
Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis  22. märts 2019
Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus  29. märts 2019
Toiduhügieen ja - ohutus, keskaste (24 tundi) (Rühm on täitunud! Avatud registreerumine augustikuu toimumisele!) 10.-12. aprill 2019
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (Rühm on täitunud! Avatud on registreerumine 20.09.2019 toimuvale tasulisele toimumisele!) 10. mai 2019
Toiduhügieen ja - ohutus, keskaste (24 tundi)  28.-30. august 2019
Toiduhügieen ja -ohutus, algaste 4. oktoober 2019
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel  1. november 2019
Toidu säilitamisnõuete määramine  22. november 2019
Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis  6. detsember 2019

Koolitused toimuvad Tartus, Eesti Maaülikool Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 õppehoone (Tehnikamaja) avatud ülikooli õppeklassides.

Teabematerjalidega on võimalik tutvuda SIIN (kliki kingile)

 

Koostöös toimunud koolitused
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevus raames:

TEEMA

TOIMUMISAEG JA KOHT

Laboriteemaline koolitus: Mikrobioloogilised meetodid, toidu mikrobioloogia 7. detsember 2018
HACCP- põhise enesekontrollisüsteemi verifitseerimine 19. jaanuar 2018

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 

e-post: avaylemu.ee