Tarkus teeb tugevaks, laiskus lahjaks. / Eesti vanasõna

Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3)


Tarkus om inemisile nigu päike loodusele / Eesti vanasõna /
Pakume koolitusi, mis pakuvad õppimisrõõmu ja aitavad luua uusi väärtusi!

Eesti Maaülikooli avatud ülikool korraldab sihtrühmale tasuta koolitusi.

Maakondlikuks tegevuseks loetakse ühe maakonna lõppkasusaajale suunatud tegevus.
Sihtrühm on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.
 

TEEMA TOIMUMISAEG JA -KOHT
Veiste ja vasikate haigestumuse vähendamine läbi karjatervise parandamise 11.01.2018 Rapla JÄÄB ÄRA!

 

 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 

e-post: avaylemu.ee