Tahat elädä, võta oppust. / Eesti vanasõna

Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3)


Tarkus om inemisile nigu päike loodusele / Eesti vanasõna /
Pakume koolitusi, mis pakuvad õppimisrõõmu ja aitavad luua uusi väärtusi!

Eesti Maaülikooli avatud ülikool korraldab sihtrühmale tasuta koolitused.
Sihtrühm on põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.
NB! Koolitustest võivad osa võtta sihtrühma kuulujad üle Eesti.

TEEMA  TOIMUMISAEG JA -KOHT
Kompostide tootmine ja kasutamine  Jääb ära! 20. ja 27. september 2017 (kahepäevane koolitus) Tartu
Toidu pakendamine, toiduohutuse tagamine ja toidualase teabe esitamine tarbijale 22.september 2017 Tartu
Põllumajandusloomade heaolunõuete tagamine  28.september 2017 Tartu
Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevuskoolitus  13. ja 18. oktoober 2017
teooria õpe Tartus, praktika Raplamaal
Taastuvenergia allikate kasutamine põllumajandustootmises 17.-18.oktoober 2017 Tartu
Liha- ja lihatoodete sensoorne analüüs  20.oktoober 2017 Tartu
Puidu koguse määramine
 
7.-8.november Tartu ja õppekäik (Järvselja)
Nitraat ja nitrit põllumajandustoodete tootmisel ja töötlemisel  10.november 2017 Tartu


 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tart u
, tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844  või e-post: avaylemu.ee