täiendusõppe kord ülikoolis

Eesti Maaülikooli täiendusõppe kord

Eesti Maaülikooli avatud ülikooli põhimäärus

Eesti Maaülikooli avatud ülikooli põhimäärus (inglise keelne versioon)

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Eesti Maaülikoolis

 

Avatud ülikool korraldab täiendusõpet kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades.

Täiendusõppekavad täienevad pidevalt. Uute täiendusõppekavade välja töötamisel lähtume tellija vajadusest. 

Oma koolitussoovi saate meile edastada, kui võtate meiega ühendust 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275 või saadate e-posti 
avaylemu.ee 
või tulete läbi Tartu Kreutzwaldi 56/1 III korrus.

 

TÄIENDUSÕPPE ÜLDINE KORRALDUS:

 1. Avatud ülikooli kaudu õppija on täiendusõppija.
 2. Avatud ülikooli kaudu on võimalik õppida täiendusõppekursustel või õppida üksikuid õppeaineid tasemeõppekavadest.
 3. Täiendusõppekursuste õppetöö toimub reeglina argipäeviti.
  Täiendusõppekursuse kestvus sõltub kursusest (ühest päevast kuni mitme kuuni).
  Õppetöö pikkust arvestatakse akadeemilistes tundides.
 4. Täiendusõppe läbinule väljastatakse koolituse läbimist tõendav dokument.
 5. Koolitusel osalemiseks on vaja eelnevalt registreeruda. Registreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda. Koolitustele registreerumine toimub läbi maaülikooli õppeinfosüsteemi (ÕIS
  Peale edukat registreerumist saabub Teie e-postile vastuskiri. Kui peale registreerumisvormi saatmist vastavat teadet ei saabu, on Teie registreerumine ebaõnnestunud (põhjuseks võib olla näiteks tehniline rike või olete jätnud mõne kohustusliku välja täitmata), küsimuste korral helistada telefonidel 731 3174, 731 3175, 731 3275. 
 6. Õppimine avatud ülikoolis on üldjuhul tasuline, kui koolitusinfos ei ole märgitud teisiti. Eesti  Maaülikooli arveldusarve SEB   EE941010102000314008 (märgusõna avatud ülikool ). 
 7. Kui soovite peale registreerumist siiski osalemisest loobuda, andke sellest esimesel võimalusel avatud ülikooli kirjalikult teada. Kui teavitus on saadetud vähem, kui 3 tööpäeva enne koolituse alguskuupäeva, jääb koolitusarve tasumise kohustus jõusse.
 8. Korraldajatel on grupi mittetäituvusel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 

e-post: avaylemu.ee