Prindi see leht

Konverentsid

2022 konverents

2022 Konverentsi asemel on infopäev,mille kohta saab täpsema info SIIN.


 

2021 Konverents:

16. - 17. detsember 2021
SÜSINIKUNEUTRAALNE TOOTMINE

Konverents toimub kahel päeval, kus esimesel päeval on esinejad Eestist ja teisel päeval Soomest. Teisel päeval on korraldatud tõlge eesti keelde (sünkroontõlge).
Konverents on tasuta ning rahastatakse läbi programmi Teadmussiirde programmi põllumajanduse toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas

Sihtgrupp: Eesti põllumajandusettevõtted ja kõik teema valdkonnast huvitatud.
 

Toimumise kellaaeg esimene päev: 11.00-17.00, teine päev: 11.00-16.00
Toimumise koht: Kreutzwaldi 56/1, 51006 Tartu, Eesti Maaülikooli "Tehnikamaja", kaldauditoorium A204 (II korrus) ja teine päev ZOOM-is.

16. detsember 2021, neljapäev
Esimene päev, eesti keeles
Toimumise koht: Kreutzwaldi 56/1, 51006 Tartu, Eesti Maaülikooli "Tehnikamaja", kaldauditoorium A204 (II korrus).

10.45-11.00 Registreerimine ja tervituskohv
11.00-11.05 Tervitab Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen.
11.05-12.00 Süsinikuneutraalne põllumajandus – EL ja Eesti eesmärgid ja rakendatavad meetmed. EL süsinikupõllunduse algatus.
Esineja: Sandra Salom ja Martti Mandel (Maaeluministeerium). Martti Mandel esineb läbi ZOOM-i.
12.00-12.45 Eesti – vedur või pidur kliimapoliitikas?
Esineja: Kaja Tael, Suursaadik, kliima- ja energiapoliitika eriesindaja

12.45-13.15 LÕUNA

13.15-13.45 "Kasvuhoonegaaside teke põllumajanduses  süsinikuneutraalse tootmise aspektist"
Esinejad: Allan Kaasik (Eesti Keskkonnauuringute Keskus ja Eesti Maaülikool) ja Helen Karu (Keskkonnaagentuur).
13.45-14.30 Põllumuldade süsiniku sidumisvõime – ootused ja reaalsus
Esineja: Alar Astover, Eesti Maaülikool mullateatuste õppetool, professor

14.30-14.45 KOHVIPAUS

14.45 – 15.30 Rohumaade, sh märgade rohumaade väärtus Co2-sidujana ja mida nendega rohumaadega teha. Käimasolevad uuringud.
Esineja: Jüri-Ott Salm, ELF märgalaspetsialist
15.30 -16.15  Maaparanduse mõju,  lühiajalised rohumaad külvikorras ja erinevad maaharimise viisid – otsekülv süsiniku kontekstis, minimeeritud harimine ja künd
Esineja: Elsa Putku, Põllumajandusuuringute keskus. Esineb läbi ZOOM-i.

16.15 - 17.00 Kliimamõju mõõtmisest ja vähendamisest – praktilised näited Eestist ja mujalt.   
Esineja: Sirli Pehme, Civitta jätkusuutlikkuse ekspert  


17. detsember 2021, reede
Teine päev, soome keeles (sünkroontõlge)
Toimumise koht: ZOOM-is Link saadetakse osalejatele paar päeva enne toimumist.

11.00-11.45 Süsinikuneutraalne tootmine soomes
Esineja: Eija Hagelberg, Project Director, Baltic Sea Action Group
11.45-12.30 Süsinikuneutraalne tootmine ja loomakasvatus
Esineja: Teija Rönkä, Lecturer, Seinäjoki University of Applied Sciences
12.30-13.00 LÕUNA
13.00-13.45 Energiatõhusus ja taastuvenergia Soome taludes
Esineja: Risto Lauhanen, Associate Professor, Seinäjoki University of Applied Sciences
13.45-14.30 Rahalised vahendid ja võimalused süsinikuneutraalsel tootmisel
Esineja: Kaj Granholm, Project Manager, Baltic Sea Action Group
14.30-14.45 KOHVIPAUS
14.45-15.30 Soome farmerite kogemused
Esinejad: Jari Ruski, Isopere farm, Soome (süsinikuneutraalne farm).
15.30-16.00 Arutelud