Prindi see leht

Koolitus "Tehnika üldkursus"

Algus: 11.06.2021 10:00

Kreuttzwaldi 56/1

Täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2021. aastaks raames toimuv koolitus tootmisettevõtete töötajatele ja FIE-dele. 

Ettevõtjana konkurentsis püsimiseks peab reeglina teadma kõigest, mis ettevõttes toimub, et vajadusel osata asendada või kaasajastada mingit etappi tootmisahelas.
Tänapäeva tööstus liigub järjest enam selles suunas, kus tootmise efektiivistamise huvides nõutakse spetsialistidelt paljude erinevate valdkondade tundmist sh kursis olemist nüüdisaegsete tehnoloogiliste võimalustega.

Antud koolitus annab ettevõttes töötavale spetsialistile esmased teadmised ja oskused nüüdisaegse tehnoloogia võimalustest. Koolitus aitab leida ideid, kuidas uusi tehnoloogiaid juurutades efektiivistada tootmist.

 

Täpsem info koolituse kohta ja registreerumine SIIT

 

Koolitus toimub auditoorselt kontaktõppes.