Koolitus "Tehnika üldkursus"

Algus: 07.10.2022 10:15

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A312

Ettevõtjana konkurentsis püsimiseks peab ettevõtja ise või tema heaks töötav tööline reeglina teadma kõigest, mis ettevõttes toimub, et vajadusel osata asendada või kaasajastada mingit etappi tootmisahelas.
Tänapäeva tööstus liigub järjest enam selles suunas, kus tootmise efektiivistamise huvides nõutakse spetsialistidelt paljude erinevate valdkondade tundmist sh kursis olemist nüüdisaegsete tehnoloogiliste võimalustega.


Antud koolitus annab ettevõttes töötavale spetsialistile esmased teadmised ja oskused nüüdisaegse tehnoloogia võimalustest. Koolitus aitab leida ideid, kuidas uusi tehnoloogiaid juurutades efektiivistada tootmist.

 

Koolituse sihtrühm:

  • - väikese ja keskmise suurusega ettevõtete töötajad ja FIE-d, kellel on vajadus ja huvi õppida paremini tundma nüüdisaegseid tehnilisi võimalusi, et saadud teadmisi rakendada oma ettevõttes tootmise efektiivistamiseks;
  • - registreeritud töötud kui ka inimesed, kes hetkel ei tööta, aga pole töötuna registreeritud, kuid unistavad omaenda ettevõtte loomisest;
  • - õpetajad ja KOV töötajad, kui antud koolitus on teile tööalaselt vajalik;
  • - mehhaanikainsenerid, kes asuvad taotlema või taastõendama kutset.

Koolituse sihtrühma ei kuulu EMÜ töötajad ja üliõpilased.

 

Koolitus toimub auditoorselt.

 

Täpsem info koolituse kohta ja registreerumine SIIN

Õppekoha saamiseks on tarvis kuuluda sihtrühma, registreeruda koolitusele ja esitada 26. septembriks 2022 motivatsioonikiri.

 

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2022. aastaks lisatellimuse raames ning tegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 
Koolitus on sihtrühma kuuluvale ja koolituse lõpetamise nõuded täitnud õppijale tasuta.

 

 

Koolituse koordinaator:

Karin Kiss
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3275
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306
karin.kiss@emu.eeLoome ja jagame teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks!


Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306),
51006 Tartu 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee