Prindi see leht

Koolitus "Toiduhügieen (vene keeles)" / "Гигиена питания (на русском языке)"

Algus kell: 10:30
Lõpp kell: 15:45

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A303

Toiduhügieeni algastme koolitus kõigile, kes tunnevad huvi toiduhügieeni-alaste teadmiste täiendamise vastu või kelle töös on antud koolituse läbimine oluline.

 

Koolitus annab esmased teadmised toiduhügieeni põhimõtetest ja toidu käitlemisega seotud kohustustest ja vastutusest.

 

Käsitlemisele tulevad teemad:

 • Toiduhügieeni põhimõtted
 • Toitu käsitlevad õigusaktid
 • Enesekontrolli põhimõtted
 • Mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid, ennetamine
 • Toidu füüsikaline ja keemiline (sh allergeenidega) saastumine ja selle vältimine
 • Puhastamine, desinfitseerimine, kahjuritõrje
 • Isiklik hügieen

 

Tegemist on tasulise koolitusega, hinnaga 45 eurot.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerumine  SIIN


Koolitus toimub auditoorselt.
 

Koolituse koordinaator:

Karin Kiss
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3275
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306
karin.kiss@emu.ee

.


На курс «Гигиена питания» приглашаются все, кто заинтересован в повышении своих знаний о гигиене пищевых продуктов или в чьей работе важно пройти данное обучение.

Курс дает базовые знания о принципах пищевой гигиены, а также обязанностях и ответственности, связанных с обработкой пищевых продуктов.

.

Темы:

 • Принципы пищевой гигиены
 • Пищевой закон
 • Принципы самоконтроля
 • Микроорганизмы и факторы, влияющие на их рост и размножение
 • Профилактика болезней пищевого происхождения, пищевых отравлений и инфекций, профилактика
 • Физико-химическое загрязнение пищевых продуктов (в том числе аллергенами) и его профилактика
 • Уборка, дезинфекция, борьба с вредителями
 • Личная гигиена

.

Это платное обучение, по цене 45 евро.

Подробнее об обучении и регистрации ЗДЕСЬ (только на эстонском языке)

.

Учеба проходит в Тарту, Кройцвальди 56/1 (3-й этаж, класс 303), с 10:30 до 15:45.
Требуется предварительная регистрация.

.

Координатор по обучению:

Карин Кисс
karin.kiss@emu.ee