Tehniliste jooniste lugemine

Algus: 01.02.2023 10:00
Lõpp: 03.02.2023 14:15

Kreutzwaldi 56/1, Tartu, Eesti Maaülikool Tehnikamaja, korrus 3. Ruum nr: A303

TEHNILISTE JOONISTE LUGEMINE

Toimumise koht: 

Kreutzwaldi 56/1, Tartu, Eesti Maaülikool Tehnikamaja, korrus 3. Ruum nr: A303

1 PÄEV - 1 veebr:
1) Põhiteadmised tehnilistest joonistest
Projektsioonid/kujutised tehnilisel joonisel
Põhivaated tehnilisel joonisel
Lisavaated tehnilisel joonisel
Mõõtmed tehnilisel joonisel
Kestvus: 4 AT

2) Mõõtmed ja Tolerantsid, algteadmised
Joonmõõtmete tolerantsid
Geomeetriatolerantsid, suunatolerantsid, asenditolerantsid ja viskumistolerantsid
Pinnaparameetrid
Tehniline mõõtmine, lühikokkuvõte enamlevinud mõõteriistadest
Kestvus: 4 AT
Päevakava:
10.00-11.30 loeng
Paus 15 min
11.45-13.15 loeng
13.15-13.45 lõuna
13.45-15.15 loeng
Paus 15 min
15.15-16.45 loeng

2 PÄEV - 2 veebr:
1) Elektroonika joonised
Põhiliste elektroonika komponentide kirjeldus ja omadused, nende tingmärgid ja korpused. Parameetrite lugemine.
Elektroonikaskeemide lugemine ja nendest aru saamine kasutades Autodesk Eagle keskkonnas loodud näidiseid.
Kestvus: 4,0 AT

2) Trükiplaadi joonised
Ülevaade PCB projekteerimisest ja valmistamisest.
Mitmekihilised trükkplaadid ja nende osad (viad, rajad, jootemask, radade maksimaalne vool, maaväli, toiteväljad, induktiivsus jne.).
Komponentide paigutus trükkplaadil.
Kestvus: 3,0 AT
Päevakava:
10.00-11.30 loeng
Paus 15 min
11.45-13.15 loeng
13.15-13.45 lõuna
13.45-15.15 loeng
Paus 15 min
15.15-16.00 loeng

3 PÄEV - 3 veebr:
1) Trafo joonised
Kestvus: 3 AT

2) Kaabli joonised
Kestvus: 3 AT
9.00-10.30 loeng
Paus 15 minutit
10.45-12.15 loeng
12.15-12.45 lõuna
12.45-14.15 loeng

INFO JA REGISTREERIMINE SIINLoome ja jagame teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks!


Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306),
51006 Tartu 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee