Prindi see leht

Tasuta infopäev veebis "Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine"

Algus kell: 09:00
Lõpp kell: 12:15

Veebikeskkond BigBlueButton

Professor Mati Roasto poolt läbiviidav infopäev annab lühiülevaate toidu kestvuskatsete teostamise alustest ning toidu säilimisaja määramisest.

 

Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud, nii füüsilised isikud kui ettevõtete esindajad.

 

Infopäeva põhiteemad:

- Toidu säilitamisaja määramisega seonduv seadusandlus ja selle tõlgendamine
- Toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus
- Toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid
- "Kõlblik kuni" või "Parim enne" tähendus ja rakendamine
- Toidu riknemise viisid ja selle mõju toidu ohutusele ja kvaliteedile
- Toidu mikrobioloogilised kriteeriumid
- Toidu säilimisaja määramise otsesed ja kaudsed meetodid
- Toidu säilimisaja määramise etapid, kestvuskatsete läbiviimine


Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“  toidu ja toiduohutuse valdkonna raames ja selle toimumist toetab Euroopa Liit.

 

Ettevõtte esindajana registreerunud osalejate ettevõtetele on koolitusel osalemine vähese tähtsusega abi (VTA),  mille arvestuslik summa on lisatud tegevuse kirjelduse juurde.
 

Täpsem info infopäeva kohta ja registreerumine  SIIN
 


 

Infopäeva koordinaator:

Karin Kiss
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3275
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306
karin.kiss@emu.ee