Prindi see leht

Koolitus "CNC freesimise ja CAM programmeerimise JÄTKUKURSUS: seadistamine, programmeerimine, opereerimine"

Algus: 09.08.2024 10:00

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 (tehnikamaja) töökojas

Töökojas toimuv praktiline koolitus on jätkukursuseks koolitusele "CNC freesimise ja CAM programmeerimise ALGKURSUS: seadistamine, programmeerimine, opereerimine".


Sellele koolitusele ootame teadmisi täiendama kõiki neid, kes on juba eelmainitud koolituse läbinud, aga ka kõiki neid, kellel on algteadmised metalli freesimisest juba olemas, kuid soov enda meisterlikkust edasi arendada.

 

Läbides selle koolituse:
- tunned detaili geomeetriat ja oled võimeline eristame geomeetria elemente mille töötlemiseks on tarvilik rakendada 3D freesimist;
- tead, millised on peamised erinevused nn 2.5D freesimise ja 3D freesimise operatsioonide vahel;
- oskad häälestada 3D freesimise operatsioonidele vastavaid tööradasid CAM-programmis;
- oskad loodud programmi järgi opereerida vertikaalse spindliga 3-teljelist CNC töötlemiskeskust;
- saad aru CNC töötlemiskeskuse pöördlaua (telje A) olemusest ja selle võimalikest rakendustest praktikas;
- tead peamisi G-koodi käsklusi pöördlaua juhtimiseks;
- oskad programmeerida töötlemise operatsioone CAM-programmis pöördlaua kasutamiseks CNC töötlemiskeskuses;
- oskad loodud programmi järgi opereerida vertikaalse spindliga 3-teljelist CNC töötlemiskeskust, kuhu on täiendavalt paidaldatud pöördlaud.

Kursus on praktilise suunitlusega: detailid freesitakse olemasolevate CNC tööpinkidega!
Kursuse praktiline viiakse osaliselt läbi Haas SuperMiniMill kolmeteljelise CNC freespingiga koos pöördlauaga.
Osa praktilisest freesimisest toimub ruuteritega.
Detailijooniste või mudelite järgselt valmistatakse ette tehnoloogia, koostatakse juhtprogramm, valitakse lõikeinstrumendid, lõikerežiimid ning freesitakse detailid.

 

Koolitus toimub viie 8-tunnise õppepäevana: 9. august, 16. august, 23. august, 29. -30. august 2024.
Õppetöö toimub kõigil koolituspäevadel kell 10.00 - 17.00.

 

Tegemist on tasulise koolitusega, hinnaga 750 eurot.

LISAINFO ja REGISTREERUMINE


KOOLITUS ALUSTAB 9. augustil 2024 AINULT juhul kui 4. augustiks 2024 on REGISTREERUNUD VÄHEMALT 5 HUVILIST!


Koolituse koordinaator:

Karin Kiss
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3275
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306
karin.kiss@emu.ee