Prindi see leht

Tasuta koolitused toidukäitlemise valdkonnas

2024 aastaks planeeritud toidu ja toiduohutuse valdkonna koolitused ja infopäevad:

LIITUN TOIDUKOOLITUSTE INFOLISTIGA

 

.Kõik koolitused ja infopäevad toimuvad maaülikoooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas. 
Seminariruumi sisenemise aadress saadetakse registreerunutele koolitusele/infopäevale eelneval päeval registreerumisel märgitud meilile.

 

TEEMA TOIMUMISE AEG
Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste RÜHM ON TÄITUNUD! 28.-30. august 2024
Taimedest pärit sööda- ja toidumürgid 10. september 2024 (T)
Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel 20. september 2024
Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes (4 akad tundi) 27. september 2024
Infopäev: Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks (4 akad tundi) 15. november 2024
Taimsete toodete mikrobioloogiline ohutus (4 akad tundi) 6. detsember 2024

 

TASULISELT 2024 aastal TULEMAS:

TEEMA TOIMUMISE AEG
Liha ja lihatoodete hügieen ja ohutus 4. oktoober 2024
Keemilised ohud toidus 8. oktoober 2024 (T)
Listeria monocytogenes`e kontroll ja ohje toidukäitlemisel 18. oktoober 2024
Lisaained toidus 5. november 2024 (T)
Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes 12. november 2024
Lõhna- ja maitseained toidutootmises 3. detsember 2024 (T)
   
Toiduhügieen teeme vajadusel
Toiduhügieen (vene keeles) teeme vajadusel
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes teeme vajadusel
Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste teeme vajadusel

.

Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse valdkonna kodulehekülg toiduteave.ee avaneb SIIN

 

Infopäevad ja täienduskoolitused toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ taimekasvatuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.
 

 

Infopäevade ja konverentside sihtrühma kuuluvad kõik sellest huvitatud isikud, nii füüsilised isikud kui ettevõtete esindajad.

 

Koolituste sihtrühma kuuluvad:

 • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
 • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
 • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
 • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

Infopäevad ja täienduskoolitused toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

 

Infopäevad on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

 

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

 

Infopäeval ja koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi, mille arvestuslik summa on lisatud iga tegevuse kirjelduse juurde.
Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle.
VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta. Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

Sihtrühma kuulub:

 • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
 • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
 • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
 • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

2023 aastal toimunud toidu ja toiduohutuse valdkonna koolitused ja infopäevad:

TEEMA TOIMUMISE AEG
Toiduhügieen ja -ohutus, algaste 10. veebruar 2023
Listeria monocytogenes`e kontroll ja ohje toidukäitlemisel 3. märts 2023
Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste 8.-10. märts 2023
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel 17. märts 2023
Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine 31. märts 2023
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine 14. aprill 2023
Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel 21. aprill 2023
Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks (4 akad tundi) 5. mai 2023
Keemilised ohud toidus 9. mai 2023
Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis 12. mai 2023
Salmonella spp ja kampülobakterid toidupatogeenina (4 akad tundi) 19. mai 2023
Patogeenide algallikate väljaselgitamine toidukäitlemise ettevõttes (4 akad tundi) 26. mai 2023
Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus 15. juuni 2023
Muna ja munatoodete ohutus ja kvaliteet 25. august 2023
Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste 28.-30. august 2023
Lisaained toidus 12. september 2023
Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine  29. september 2023
Taimedest pärit sööda- ja toidumürgid 3. oktoober 2023
Toiduhügieen ja -ohutus, algaste 6. oktoober 2023
Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine 20. oktoober 2023
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine  9. november 2023
Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel 17. november 2023
Infopäev: Toidupettuse ennetamine 24. november 2023
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel 1. detsember 2023
Liha ja lihatoodete hügieen ja ohutus 5. detsember 2023
Toidutööstuse tootmisjääkide väärindamine 15. detsember 2023
Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste 19.-21. detsember 2023

 

2022 aastal toimunud toidu ja toiduohutuse valdkonna koolitused ja infopäevad:

TEEMA TOIMUMISE AEG
Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks 21. jaanuar 2022
Toiduhügieen ja -ohutus, algaste  26. jaanuar 2022
Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel 4. veebruar 2022
Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis 28. veebruar 2022
Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste 9.-11. märts 2022
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel 18. märts 2022
Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimise võimalused 25. märts 2022
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine  1. aprill 2022
Toidu säilivusaja määramise põhimõtted ja kestvuskatsete teostamine 22. aprill 2022
Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste 29.-31. august 2022
Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis 16. september 2022
Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes 30. september 2022
Toiduhügieen ja -ohutus, algaste 7. oktoober 2022
Keemilised ohud toidus 11. oktoober 2022
Listeria monocytogenes ja Salmonella spp. toidupatogeenina  14. oktoober 2022
Taimede endogeensed toidu- ja söödamürgid  8. november 2022
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine  14. november 2022
"Kõlblik kuni" või "Parim enne"  18. november 2022
Videoseminar: Kampülobakterid toidupatogeenina 24. november 2022
Infopäev: Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes  25. november 2022
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel 2. detsember 2022
Lisaained toidus 6. detsember 2022
Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel  9. detsember 2022
Toidutööstuse tootmisjääkide väärindamine 16. detsember 2022

2021 aastal toimunud toidu ja toiduohutuse valdkonna koolitused ja infopäevad:

„Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ 2014-2020

„Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames välja antud teabematerjalidega on võimalik tutvuda SIIN 

 

„Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ koolitusi ja teabematerjalide loomist finantseeriti Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames.

Koostöös toimunud koolitused:

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevus raames toimunud koolitused:

TEEMA TOIMUMISE AEG
Laboriteemaline koolitus: Mikrobioloogilised meetodid, toidu mikrobioloogia 7. detsember 2018
HACCP-põhise enesekontrollisüsteemi verifitseerimine 19. jaanuar 2018