Prindi see leht

Tasuta koolitused toidukäitlemise valdkonnas

2023 aastaks planeeritud toidu ja toiduohutuse valdkonna koolitused ja infopäevad:

LIITUN TOIDUKOOLITUSTE INFOLISTIGA

Kõik koolitused ja infopäevad toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

TEEMA TOIMUMISE AEG
Lisaained toidus 12. september 2023
Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine 29. september 2023
Taimedest pärit sööda- ja toidumürgid 3. oktoober 2023
Toiduhügieen ja -ohutus, algaste 6. oktoober 2023
Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine 20. oktoober 2023
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine  9. november 2023
(neljapäev)
Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel 17. november 2023
Infopäev: Toidupettuse ennetamine 24. november 2023
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel 1. detsember 2023
UUS! Liha ja lihatoodete hügieen ja ohutus 5. detsember 2023
Toidutööstuse tootmisjääkide väärindamine 15. detsember 2023 
Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste 19.-21. detsember 2023

 

Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse valdkonna kodulehekülg toiduteave.ee avaneb SIIN

 

Infopäevad ja täienduskoolitused toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

 

Infopäevad on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

 

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

 

Infopäeval ja koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi, mille arvestuslik summa on lisatud iga tegevuse kirjelduse juurde.
Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle.
VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta. Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

Sihtrühma kuulub:

  • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
  • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
  • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
  • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

2022 aastal toimunud toidu ja toiduohutuse valdkonna koolitused ja infopäevad:

Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks 21. jaanuar 2022
Toiduhügieen ja -ohutus, algaste  26. jaanuar 2022
Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel 4. veebruar 2022
Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis 28. veebruar 2022
Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste 9.-11. märts 2022
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel 18. märts 2022
Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimise võimalused 25. märts 2022
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine  1. aprill 2022
Toidu säilivusaja määramise põhimõtted ja kestvuskatsete teostamine 22. aprill 2022
Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste 29.-31. august 2022
Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis 16. september 2022
Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes 30. september 2022
Toiduhügieen ja -ohutus, algaste 7. oktoober 2022
Keemilised ohud toidus 11. oktoober 2022
Listeria monocytogenes ja Salmonella spp. toidupatogeenina  14. oktoober 2022
Taimede endogeensed toidu- ja söödamürgid  8. november 2022
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine  14. november 2022
"Kõlblik kuni" või "Parim enne"  18. november 2022
Videoseminar: Kampülobakterid toidupatogeenina 24. november 2022
Infopäev: Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes  25. november 2022
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel 2. detsember 2022
Lisaained toidus 6. detsember 2022
Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel  9. detsember 2022
Toidutööstuse tootmisjääkide väärindamine 16. detsember 2022

2021 aastal toimunud toidu ja toiduohutuse valdkonna koolitused ja infopäevad:

Kõik koolitused ja infopäevad toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

TEEMA TOIMUMISE AEG
 Toidupatogeenid 1. oktoober 2021
Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis  8. oktoober 2021
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine  29. oktoober 2021
Toiduhügieen ja -ohutus, algaste    2. november 2021
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel  12. november 2021
UUS! Salmonella spp toidupatogeenina 19. november 2021
UUS! Infopäev: Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes 2. detsember 2021
Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste 7.-9. detsember 2021
UUS! Videoloeng: Biokirmed toidutootmise keskkonnas 15. detsember 2021
UUS! Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes 17. detsember 2021

„Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ 2014-2020

„Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames välja antud teabematerjalidega on võimalik tutvuda SIIN 

 

„Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ koolitusi ja teabematerjalide loomist finantseeriti Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames.

Koostöös toimunud koolitused:

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevus raames toimunud koolitused:

TEEMA TOIMUMISE AEG
Laboriteemaline koolitus: Mikrobioloogilised meetodid, toidu mikrobioloogia 7. detsember 2018
HACCP-põhise enesekontrollisüsteemi verifitseerimine 19. jaanuar 2018