Tasuta koolitused tootmistehnika, energiakasutuse ja liikurmasinate valdkonnas

Tasuta koolitused tootmistehnika, energiakasutuse ja liikurmasinate valdkonnas

Ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2024. aastaks raames toimuvad koolitused:

Selleks, et info uutest koolitustest jõuaks kiiresti ja kindlasti õige sihtrühmani, ootame liitma koolitusinfo listidega:

LIITUN TOOTMISTEHNIKA KOOLITUSTE INFOLISTIGA

LIITUN ENERGIAKASUTUSE KOOLITUSTE INFOLISTIGA

ESF programmi VÕTI 2024 koolitused:

Koolitused on suunatud erialase tasemehariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega täiskasvanutele.
Vabade kohtade olemasolul võivad osaleda ka kõik teised täiskasvanud.
Nende koolituste sihtrühma ei kuulu EMÜ töötajad ja üliõpilased. 

Kõik koolitused on sihtrühma kuuluvatele ja koolituse lõpetamise nõuded täitnud õppijatele tasuta.

Tehnika valdkonna koolitused:

* vt registreerumise ja motivatsioonikirja esitamise tähtaega

TEEMA TOIMUMISE AEG

 

Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide loomine
programmi LabView abil
 (I grupp)
algusega 23. mai 2024 * 19. mai 2024 
Modelleerimine ja 3D printimine  algusega 23. mai 2024 * 19. mai 2024
CNC tööpinkide kasutamise ja programmeerimise algkursus algusega 7. juuni 2024 * 2. juuni 2024
Tõhus energia kasutamine ja asjade internet (40 TP-d) (I grupp) algusega 2. september 2024 * 26. august 2024
Raalprojekteerimine ja -tootmine algusega 12. september 2024 * 5. september 2024
Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide
loomine programmi LabView abil
 (II grupp)
algusega 24. september 2024 * 17. september 2024
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes algusega 2. oktoober 2024 * 25. september 2024
Agrorobootika lühikursus algusega 7. oktoober 2024 * 30. september 2024
Mõõtmised tootmistehnikas algusega 1. november 2024 * 24. oktoober 2024
Tõhus energia kasutamine ja asjade internet (40 TP-d) (II grupp) algusega 4. november 2024 * 28. oktoober 2024
Pneumaatika ja hüdraulika lahenduste kasutamine tootmistehnikas algusega 27. november 2024 * 20. november 2024

Koolitused toimuvad ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2024. aastaks tellimuse raames ning tegevust rahastab ESF VÕTI programm "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine".

 

Rohe RRF programmi 2024 koolitused:

Koolitused on suunatud rohepöördes osalevate ettevõtete töötajatele. 
Samuti on nendele koolitustele oodatud EMÜ töötajad

Nende koolituste sihtrühma ei kuulu eraisikud ja EMÜ tasemeõppe üliõpilased. 


Kõik koolitused on sihtrühma kuuluvatele ja koolituse lõpetamise nõuded täitnud õppijatele tasuta.

TEEMA TOIMUMISE AEG
Ringmajandus ning taastuvenergia ehitussektoris algusega 22. august 2024
Keskkonnasäästlikud sõidukid ja alternatiivkütused algusega 23. august 2024
Puiduressursside väärindamine algusega 12. september 2024
Päikeseelektrijaamade planeerimise ja projekteerimise alused algusega 11. oktoober 2024

 

Koolitused toimuvad ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2024. aastaks tellimuse raames ning tegevust rahastatakse taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust "Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks" (RRF Rohe).

2023 aastal toimunud koolitused

TEEMA TOIMUMISE AEG
Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide loomine programmi LabView abil 13. jaanuar - 17. veebruar 2023
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes 16. jaanuar - 13. veebruar 2023
Mõõtmised tootmistehnikas 19. jaanuar - 16. veebruar 2023
Küttesüsteemide energiakasutuse juhtimine  “Targas majas” (37,8 TP) 24. jaanuar - 27. veebruar 2023
Tõhus energia kasutamine ja asjade internet (40 TP-d) 18. mai - 7. juuni 2023
Modelleerimine ja 3D printimine 17. mai - 13. juuni 2023

 

Koolitused toimusid ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse raames.  Tegevust rahastati ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning need olid sihtrühma kuulujatele TASUTA.

.

 

2022 aastal toimunud koolitused:

TEEMA TOIMUMISE AEG
Tehnika üldkursus 14. veebruar - 25. aprill 2022
Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide loomine programmi LabView abil 30. september - 24. november 2022 
Tehnika üldkursus 7. oktoober - 28. november 2022 
Küttesüsteemide energiakasutuse juhtimine  “Targas majas”  (37,8 TP) 25. oktoober - 22. november 2022
Raalprojekteerimine ja -tootmine 11. november - 16. detsember 2022 
Keskkonnasäästlikud sõidukid ja biokütused 15. november - 13. detsember 2022
Taastuvenergiaallikad - võimalikud rohepöörde tehnoloogiad (34,2 TP) 16. november - 20. detsember 2022
Pneumaatika ja hüdraulika lahenduste kasutamine tootmistehnikas 1. -16. detsember 2022

 

Koolitused toimusid ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse raames.  Tegevust rahastati ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning need olid sihtrühma kuulujatele TASUTA.

.

2021 aastal toimunud koolitused:

TEEMA TOIMUMISE AEG
Raalprojekteerimine ja -tootmine 7. mai - 11. juuni 2021
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes 24. mai - 21. juuni 2021
Tehnika üldkursus 11. juuni - 27. august 2021
Toidutööstuse seadmed ideest nutika lahenduseni 13. mai - 28. juuni 2021
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes 18. oktoober - 22. november 2021
Raalprojekteerimine ja -tootmine 19. november - 17. detsember 2021
AutoCAD täienduskoolitus ehitusvaldkonna spetsialistidele
(edasijõudnute tase)
 
– 24 TP
5. november - 20. detsember 2021

 

Koolitused toimusid ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse raames.  Tegevust rahastati ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning need olid sihtrühma kuulujatele TASUTA.

.

2020 aastal toimunud koolitused:

TEEMA TOIMUMISE AEG
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes 16. november - 14. detsember 2020
Raalprojekteerimine ja -tootmine 2. - 30. oktoober 2020

 

Koolitused toimusid ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse raames.  Tegevust rahastati ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning need olid sihtrühma kuulujatele TASUTA.

.


Loome ja jagame teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks!


Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306),
51006 Tartu 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee