Prindi see leht

Tasuta koolitused taimekasvatuse valdkonnas

Tegevus Toimumisaeg
Infopäev "Tolmeldajatele tootmispõldudele sobivad liigid ja agrotehnika nende kasvatamisel" Selgumisel
Esitlustegevus "Mullas toimuvad protsessid ja täppisviljelus. (lüsimeeter, pikaajaline külvikord, mullatekke seire, lubiväetiste mõju, kaug- ja lähiseire võimalused)" Selgumisel
Esitlustegevus "Esitletakse põllukultuure  mida on võimalik meie kliimas põllul kasvatada. Viie kultuuriga külvikorra mõju. Õlikultuuride agroehnika sobivus. Bataadi agrotehnika." Selgumisel
Esitlustegevus "Liigirikkus - põllulindude arvukuse tõstmine ja sobiliku elukeskkonna taastamine/tekitamine" Selgumisel

 

 

Tegevused saavad teoks teadmussiirde pikaajalise programmi raames põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas ning on sihtrühmale tasuta.