Prindi see leht

Tasuta koolitused taimekasvatuse valdkonnas

2024 aastaks kavandatud taimekasvatuse valdkonna infopäevad, koolitused ja esitlustegevused

TEGEVUS TOIMUMISE AEG
Veebiinfopäev: Tervislik muld põllumajandustootjate koostöö kaudu, USA näide 22. aprill 2024
Veebiinfopäev: Täppisviljelus ja muld taimekasvatuses (muld) toimumise aeg täpsustub
Esitlus: Tavaadra ja pöördadra kõrrekünd erinevates kultuurides (Künni MM) toimumise aeg täpsustub
Esitlus: Tavaadra ja pöördadra rohumaakünd erinevates kultuurides (Künni MM) toimumise aeg täpsustub
Esitlus: Tolmeldajad tootmispõldudel toimumise aeg täpsustub

 

Infopäevad ja täienduskoolitused toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ taimekasvatuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.
 

 

Infopäevade ja konverentside sihtrühma kuuluvad kõik sellest huvitatud isikud, nii füüsilised isikud kui ettevõtete esindajad.

 

Koolituste sihtrühma kuuluvad:

  • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
  • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
  • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
  • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!