Prindi see leht

Tasuta RKT koolitused

Siit leiad Eesti Maaülikooli poolt läbiviidavad tasuta koolitused

Eesti Maaülikool pakub 2024. aastal riikliku täienduskoolituste koolitustellimuse (RKT) koolitusi kahe rahastusprogrammi raames:

  1.  Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (edaspidi ESF VÕTI).
    Sihtrühmaks erialase taseme- ja keskhariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud.

  2. Taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ (edaspidi Rohe RRF).
    Sihtrühmaks ettevõtete ja asutuste töötajad.

ESF programmi VÕTI 2024 koolitused:

Koolitused on suunatud erialase tasemehariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega täiskasvanutele.
Vabade kohtade olemasolul võivad osaleda ka kõik teised täiskasvanud.
Nende koolituste sihtrühma ei kuulu EMÜ töötajad ja üliõpilased. 

Kõik koolitused on sihtrühma kuuluvatele ja koolituse lõpetamise nõuded täitnud õppijatele tasuta.

Tehnika valdkonna koolitused:

* vt registreerumise ja motivatsioonikirja esitamise tähtaega

TEEMA TOIMUMISE AEG

 

Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide loomine
programmi LabView abil
 (I grupp)
algusega 23. mai 2024 * 19. mai 2024 
Modelleerimine ja 3D printimine  algusega 23. mai 2024 * 19. mai 2024
CNC tööpinkide kasutamise ja programmeerimise algkursus algusega 7. juuni 2024 * 2. juuni 2024
Tõhus energia kasutamine ja asjade internet (40 TP-d) (I grupp) algusega 2. september 2024 * 26. august 2024
Raalprojekteerimine ja -tootmine algusega 12. september 2024 * 5. september 2024
Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide
loomine programmi LabView abil
 (II grupp)
algusega 24. september 2024 * 17. september 2024
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes algusega 2. oktoober 2024 * 25. september 2024
Agrorobootika lühikursus algusega 7. oktoober 2024 * 30. september 2024
Mõõtmised tootmistehnikas algusega 1. november 2024 * 24. oktoober 2024
Tõhus energia kasutamine ja asjade internet (40 TP-d) (II grupp) algusega 4. november 2024 * 28. oktoober 2024
Pneumaatika ja hüdraulika lahenduste kasutamine tootmistehnikas algusega 27. november 2024 * 20. november 2024

Loomakasvatuse ja veterinaaria valdkonna koolitused:

* vt registreerumise ja motivatsioonikirja esitamise tähtaega

TEEMA TOIMUMISE AEG

 

Lüpsikarja taastootmine algusega 6. juuni 2024 * 23. mai 2024
Sigade haigused algusega 7. juuni 2024 * 27. mai 2024
Loomade heaolu hindamine veterinaarjärelevalves (I grupp) algusega 1. juuli 2024 * 25. juuni 2024
Karjatervis lihaveisekasvatuses algusega 3. september 2024 * 22. august 2024
Piimaveiste nakkushaigused ja bioturvalisus algusega 9. september 2024 * 26. august 2024
Hobuste esmaabi algusega 11. september 2024 * 28. august 2024
Piimaveiste udara- ja sõratervishoid algusega 3. oktoober 2024 * 18. september 2024
Veebikoolitus
Loomade heaolu hindamine veterinaarjärelevalves (II grupp)
algusega 18. november 2024 * 11. november 2024

Koolitused toimuvad ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2024. aastaks tellimuse raames ning tegevust rahastab ESF VÕTI programm "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine".

 

Rohe RRF programmi 2024 koolitused:

Koolitused on suunatud rohepöördes osalevate ettevõtete töötajatele. 
Samuti on nendele koolitustele oodatud EMÜ töötajad

Nende koolituste sihtrühma ei kuulu eraisikud ja EMÜ tasemeõppe üliõpilased. 


Kõik koolitused on sihtrühma kuuluvatele ja koolituse lõpetamise nõuded täitnud õppijatele tasuta.

* vt registreerumise ja motivatsioonikirja esitamise tähtaega

TEEMA TOIMUMISE AEG  
Pärandkooslused ja nende taimestik põllumajandusmaastikel  algusega 18. juuni 2024 * 11. juuni 2024
Ringmajandus ning taastuvenergia ehitussektoris algusega 22. august 2024 * 18. august 2024
Keskkonnasäästlikud sõidukid ja alternatiivkütused algusega 23. august 2024 * 16. august 2024
Mulla seisundi hindamine algusega 29. august 2024 * 22. august 2024
Puiduressursside väärindamine algusega 12. september 2024 * 8. september 2024
Kestliku turismi ja ringmajanduse arendamine ning planeerimine
loodus- ja maapiirkonna turismiettevõtetes
algusega 17. september 2024 * 8. september 2024
Sissejuhatuskursus keskkonnamõjude hindamisse algusega 18. september 2024 * 3. september 2024
Põllumajanduse kestlikkus ja reaalaja majandusele üleminek
finantsjuhtimise vaatest
algusega 27. september 2024 * 20. september 2024
Keskkonnasäästlik loodusturism: räätsaturismi Hea Tava koolitus algusega 7. oktoober 2024 * 29. september 2024
Päikeseelektrijaamade planeerimise ja projekteerimise alused algusega 11. oktoober 2024 * 4. oktoober 2024
Jätkusuutlik põllumajandusmaastik ja loodushüved algusega 25. oktoober 2024 * 14. oktoober 2024
Digipõllumajandus: täppisviljeluse innovatsioonid ja praktikad algusega 31. oktoober 2024 * 17. oktoober 2024
Biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsuse saavutamine
maamajanduses
algusega 21. november 2024 * 15. november 2024

Koolitused toimuvad ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2024. aastaks tellimuse raames ning tegevust rahastatakse taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust "Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks" (RRF Rohe).