Tasemeõppe õppeainete õppimine täiendusõppe korras

Tasemeõppe õppeainete õppimine täiendusõppe korras

... sobib kõigile neile, kes soovivad enesetäiendamise eesmärgil koos tasemeõppe üliõpilastega omandada teadmisi mõnes konkreetses õppeaines.

Teavet maaülikoolis pakutavate õppeainete kohta saab vaadata õppeinfosüsteemist ÕIS, valides loetelust Õppeained, määrates struktuuriüksuse lahtrist huvipakkuva instituudi ning käivitades otsingu.
 õppeinfosüsteem ÕIS 


Täiendusõppijana tasemeõppe õppeainetel õppimine on tasuline.
Töötukassa toetab tasemeõppel osalejaid: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/tasemeoppes-osalemise-toetus


Alates 7.02.2022 on tasemeõppe õppeainete (sh mikrokraadiprogrammides) õppimise hinnad : 

  • 1 EAP hind on 70 eurot;
  • 1EAP hind veterinaarmeditsiini eestikeelsel ja inglisekeelsel õppel on 150 eurot.
    (Õppeprorektori 07.02.2022. a korraldus nr 3.1-6.OP/190)

Tasemeõppe õppekavadesse kuuluvates õppeainetes osalemiseks tuleb täita ja esitada EMÜ avatud ülikoolile aadressil avayl@emu.ee digiallkirjastatud AVALDUS (in English), mis on aluseks koolituslepingu sõlmimisele.

Enne avalduse esitamist avatud ülikoolile on oluline välja selgitada millisele õppeainele ja millisele toimumisele registreeruda soovite.


Mikrokraadi õppes osalemiseks tuleb registreeruda soovitud mikrokraadiprogrammile. 
Mikrokraadiõpe on tasuline ja kõigi mikrokraadi õppes osalejatega sõlmitakse koolitusleping.

mikrokraadiõpe


Õppeainete koode, nimetusi, mahte ja antud hetkeks kinnitatud toimumisi saab vaadata EMÜ õppeinfosüsteemist  ÕIS-ist. 

Õppetöö sisulist poolt (õppeained, õppekavad, tunniplaanid, õppekorraldus instituudis jne) koordineerivad instituudid.

​Õppetöö toimub akadeemilise kalendri ja konkreetseks semestriks koostatud tunniplaani alusel.

Täiendusõppes kogutud ainepunkte (EAP) on võimalik üle kanda tasemekoolitusse.

Küsimuste korral aitavad Teid vastava instituudi õppekorraldusspetsialistid, kelle kontaktid leiate instituutide kodulehtedelt:


Metsanduse ja inseneeria instituut
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut


 


Loome ja jagame teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks!


Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306),
51006 Tartu 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee