Prindi see leht

Mootorsõidukijuhi õpetaja koolitused

Mootorsõidukijuhi õpetaja koolitused

Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool viib läbi järgmisi koolitusi mootorsõidukijuhtide õpetajatele:

1) Baaskursus, kestvus 750 akadeemilist tundi;
2) Erikursus kategooria põhine, kestvus 75 akadeemilist tundi;
3) Täiendõpe, kestvus 40 akadeemilist tundi.

Info koolituste kohta näete siit: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/tasulised-koolitused/
Kui juhtumisi nimekirjas ei ole otsitud koolitust, siis järelikult on see lõppenud ja uut aega pole veel välja kuulutatud.

Mootorsõidukijuhtide õpetajate koolitus on reguleeritud Majandus- ja taristuministri määrusega nr 125 "Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord". Määrus on kehtestatud liiklusseaduse § 118 lõike 7 ja § 120 lõike 4 alusel.

Üldised nõuded koolitusel osalemiseks:
Loe siit, millistel alustel saab üldse sõiduõpetajaks õppida: https://transpordiamet.ee/mootorsoidukijuhi-opetaja

1. Õpetajakoolitusel osalemiseks peab õpetaja kandidaadil olema vähemalt keskharidus või sellele tasemelt vastav kvalifikatsioon ja vastava kategooria mootorsõiduki, autorongi või masina juhtimisõigus, mille juhi õpetamise õigust taotletakse ning omama nõuetekohast tervisetõendit.

2. Õpetaja kandidaat esitab õpetajakoolitusel osalemiseks koolitajale:
2.1 keskharidust või sellele tasemele vastavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi;
2.2. vastava mootorsõiduki kategooria, autorongi või masina juhtimisõigust tõendava juhiloa, mille juhi õpetamiseks õpetajakoolitusel osaleda soovitakse.

3. Lõike 2 punktis 2.1 nimetatud dokumendina võib esitada ka välisriigi haridust tõendava dokumendi.

4. Lisaks lõikes 2 toodule võib koolitaja küsida täiendavaid dokumente hindamaks õpetaja kandidaadi vastavust õpetajale esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele.

Nõuded õpetaja täienduskoolitusel osalemiseks:

1. Õpetaja täienduskoolitusel osalejal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki, autorongi või masina juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend.

2. Koolitajale esitatakse:
2.1. Maanteeameti väljastatud õpetaja tunnistus;
2.2. vastava mootorsõiduki kategooria, autorongi või masina juhtimisõigust tõendava juhiluba, mille osas täienduskoolitust taotletakse.

 

Õpetaja jaoks vajalikud määrused ja failid:

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad

Nõuded mootorsõidukijuhi eksamineerija kvalifikatsioonile ja ettevalmistusele ning mootorsõidukijuhi eksamineerimise õigust tõendava tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele

Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad

 

NB! Avades eelpoololevaid linke, siis riigiteataja lehe avanedes, vali paremast nurgast värskendusnupp "hetkel kehtiv" - niimoodi avaneb kõige värskem versioon.