Prindi see leht

2015/2016 Pereülikool

Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit

Biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses

Tartu, Kreutzwaldi 56/1. Kolmas korrus, ruum nr A303. Eesti Maaülikool (Tehnikamaja)

AJAKAVA 2015/2016

 

TOIMUMISAEG TEEMA TOIMUMISKOHT

19.september 2015

Inimene ja tehnika 

Õppepäeva viivad läbi: Eda Merisalu (ergonoomika osakonna dotsent) ja Märt Reinvee  (ergonoomika osakonna spetsialist)

Tehnika ja tehnoloogiaga puutume kokku iga päev, kuidas mõjutab tehnika areng inimese käitumist? Teeme katseid ja anname ülevaate inimesele kõige soodsamatest tegevusviisidest, töövahenditest ja töökeskkonnast. Samuti räägime laste arvuti ja nutiseadmete kasutamisest ja sellega kaasnevatest tervise riskidest.

Lastega saame mõõta kui valjult muusikat oma kõrvaklappidest tegelikult kuulatakse ja tulemusi mõistlikke väärtuste osas tagasisidestada. Oleks hea kui huvilised võtaks kaasa oma kõrvaklapid ja pleieri või telefoni!

Kreutzwaldi 56/1, Tartu

17.oktoober 2015

Kinnisvaraõigus igapäeva elus

Õppepäeva viib läbi Siim Maasikamäe (geomaatika osakonna dotsent=

Kreutzwaldi 56/1, Tartu
14.november 2015

Tervislik toit Eesti tootjalt

Õppepäeva viivb läbi Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond

Räägime tervislikust toitumisest, toidukvaliteedist ja toiduohutusest. Miks eelistada Eesti tootjate toodangut ja mis on mahetoidus erilist?

Kreutzwaldi 5, Tartu
12.detsember 2015

Kuidas ennast lõhki süüa?

Õppepäeva viib läbi Piret Raudsepp (toiduhügieeni osakonna lektor)

Räägime milliseid toitaineid ja miks inimene vajab, kui palju ta neid vajab ja millest see sõltub? Mis juhtub siis, kui inimene toitub päevast päeva samadest toiduainetest? Osalejad saavad lahendada praktilise ülesande mitmekesise toitumise vajalikkuse tõestuseks.

Kreutzwaldi 56/1, Tartu
13.veebruar 2016

Mõjutamine koduses kasvatuses

Õppepäeva viivb läbi Maret Prits (majandus- ja sotsiaalinstituudi lektor)

Kuidas kujundada lapses väärtusi, hoiakuid ja tundeid, mis aitavad tal saada emotsionaalselt intelligentseks inimeseks? Missugused kasvatusvõtted ja meetodid on tunde- ja väärtuskasvatuses ajahambale vastu pidanud? Missugused on muutused? Missuguseid valikuid teha?

Kreutzwaldi 56/1, Tartu
12.märts 2016

Toiduohutus - müüdid ja tegelikkus

Õppepäeva viivad läbi Mati Roasto (toiduhügieeni osakonna professor) ja Tõnu Püssa  (toiduhügieeni osakonna professor)

Loengus antakse ülevaade toksikoloogia põhitõdedest, räägime kemikaalide kahjulikust mõjust elusorganismidele ja analüüsime enam levinud müüte toidus sisalduvate ainete mürgisuse kohta.

Kreutzwaldi 56/3, Tartu
9.aprill 2016

Milleks on meile vaja linna rohelisi alasid?

Õppepäeva viivad läbi Toomas Muru (maastikuarhitektuuri osakonna lektor) ja Merle Karro-Kalberg (maastikuarhitektuuri osakonna lektor).

Tutvustame ja arutame Tartu linna rohealade planeeringu vahetulemusi, teeme jalutuskäigu Tähtvere linnaosas.

Kreutzwaldi 56/3, Tartu
7.mai 2016

Tervislike viinamarjade kasvatamine ja nende töötlemine

Õppepäeva viib läbi Kadri Karp (aianduse osakonna professor)

Räägime viinamarjade kasvatamisest, mis on hallitusvein ja mis on jäävein. Lisaks proovime maaülikoolis toodetud veini.

Kreutzwaldi 5, Tartu