Prindi see leht

Täiendusõppe eest tasumine

Õppimine Eesti Maaülikooli täienduskoolitustel on üldjuhul tasuline, kui koolitusinfos ei ole märgitud teisiti.

Koolitusele kehtestatud hind on toodud koolituse kirjelduses (õppekavas).

Täiendusõppe vormis tasemeõppe õppeainete õppimisel on õppetasu aluseks kehtiv ainepunkti hind vt siit

Eesti Maaülikooli täienduskoolitustel ei rakendata hinnasoodustust!

Õppetasu maksmine toimub ülikooli raamatupidamise poolt väljastatava arve alusel Eesti Maaülikooli arveldusarvele.

Arve esitamise aluseks on kursusele registreerumine või täiendusõppe lepingu sõlmimine.

Koolitusele registreerumisel saab osaleda soovija valida, kas maksjaks on:

  • osaleja ise,
  • juriidiline isik või
  • füüsiline isik.

Arve esitatakse registreerumisel märgitud maksja kontaktinfo alusel.

Kui peale registreerimist selgub, et muutunud on koolituse eest maksja, siis palume sellest koheselt (kuid vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust) informeerida koolituse korraldajat/kontaktisikut.

Kokkuleppel korraldajaga on pikemate täiendusõppeprogrammide eest võimalik tasuda ka osade kaupa.