Aasta Täienduskoolitaja auhind

Aasta Täienduskoolitaja auhind

Aasta Täienduskoolitaja auhind

 

Alates 2010 aastast annab Eesti Maaülikool välja auhinda Aasta Täienduskoolitaja.

Auhinna kaudu tunnustab ülikool akadeemilist töötajat, kes on auhinna taotlemisele eelneval õppeaastal aktiivselt osalenud koolitajana avatud ülikooli poolt korraldatud täiendusõppekursustel ning panustanud täienduskoolituse arendustegevusse. 

 

Aasta Täienduskoolitaja 2010 on veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna juhataja  Mati Roasto

Aasta Täienduskoolitaja 2011 on veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Katrin Laikoja

Aasta Täienduskoolitaja 2012 on veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Katrin Laikoja

Aasta Täienduskoolitaja 2013 on veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Riina Soidla

Aasta Täienduskoolitaja 2014 on veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent Kalle Kask

Aasta Täienduskoolitaja 2015 on  metsandus- ja maaehitusinstituudi dotsent Taimi Paal

Aasta Täienduskoolitaja 2016 on metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse ja veemajanduse õppetooli teadur Egle Saaremäe

Aasta Täienduskoolitaja 2017 on põllumajandus- ja keskkonnainstituudi aianduse õppetooli hoidja, professor Kadri Karp

Aasta Täienduskoolitaja 2018 on veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor Katrin Laikoja

Aasta Täienduskoolitaja 2019 on tehnikainstituudi matemaatika ja füüsika osakonna lektor Annika Paltsepp

Aasta Täienduskoolitaja 2020 on tehnikainstituudi biomajandustehnoloogiate õppetooli mõõtetehnika teadur Tõnu Leemet

Aasta Täienduskoolitaja 2021 on toiduhügieeni ja rahavatervise õppetooli juhataja, professor Mati Roasto

Aasta Täienduskoolitaja 2022 on  veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent Piret Kalmus

Aasta Täienduskoolitaja 2023 on metsanduse ja inseneeria instituudi biomajandustehnoloogiate õppetooli agrorobootika nimetatud lektor Heino Pihlap

 

Aasta täienduskoolitaja auhinna statuut

Aasta täienduskoolitaja auhinna statuut muudetud 4.10.2012


Loome ja jagame teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks!


Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306),
51006 Tartu 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee