Tagasiside kogumine

Tagasiside kogumine

Eesti Maaülikooli täiendusõppe kord sätestab, et täiendusõppijatelt ja koolitajatelt kogutakse tagasisidet. Kogutud tagasiside analüüsi tulemused on aluseks täiendusõppe kvaliteedi tõstmisel.

Iga koolituse lõpus küsitakse õppijatelt ning tellimuskoolituste puhul ka tellijalt tagasisidet. Esmase tagasiside õppijatelt saab koolitaja, kellel on võimalik juba koolituse käigus hinnata, kas käsitletavad teemad ja kasutatavad meetodid on sihtgrupile sobivad ning võimaldavad saavutada täiendusõppeprogrammi õpiväljundeid.

Koolitusel osalejatelt küsitakse tagasisidet paberil.

Tagasisidelehel küsitakse õppijatelt hinnanguid selle kohta, mil määral nad said koolituselt uusi teadmisi, kas ja mil määral on õpitu rakendatav igapäevatöös, palutakse anda tagasisidet õppejõule ja korraldusele ning uuritakse täiendavat koolitusvajadust.

Tagasisidest tehakse kokkuvõtted ja tulemusi arvestatakse edasiste koolituste paremaks korraldamiseks ning uute täienduskoolitusprogrammide pakkumiseks.


Loome ja jagame teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks!


Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306),
51006 Tartu 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee