AVATUD ÜLIKOOL

Head kursustele registreerunud,

COVID-19 leviku tõkestamiseks on tühistatud kõikide auditoorsete koolituste toimumised kuni eriolukorra lõppemiseni!
Pooleli olevate kursuste kohta kehtib see samuti - kursuste võimaliku uue toimumisaja kohta anname infot jooksvalt. Hetkel kindlaid kuupäevi ühegi toimumise osas lubada ei saa.

Eriolukorra ajal toimuvad kõik meie poolt pakutavad e-kursused.

Palun jälgige koolituste infot jooksvalt, samuti anname muudatustest teada kõigile koolitustele registreerunutele e-posti teel.

.

Eesti Maaülikooli rektori täna (11.03.2020) jõustunud korraldusega on kehtestatud, et töötajad ja üliõpilased, kes saabuvad välisriigist  alates 12.03.2020 peavad jääma kaheks  nädalaks  kodusesse  karantiini.

Ülikool jätab ära või lükkab edasi kõik väliskülalistega seotud üritused, õppetöö ja muud tegevused kuni uue otsuseni, va juhul, kui neid on võimalik läbi viia elektroonsete sidevahenditega.

Samuti kohustab  ülikool Torni  Hostel  OÜ-d  tühistama  majutuse  broneeringud  alates 16.03.2020 kuni ülikooli uue otsuseni.

Palume ka teil kui maaülikooli täiendusõppijatel arvestada rektori korraldusega ning anda endast parim viiruse leviku tõekstamiseks.

.

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet.

Avatud ülikooli kaudu on õppima oodatud igaüks, kes soovib osaleda täiendusõppekursusel või läbida maaülikooli tasemeõppekava õppeaineid täiendusõppe korras. 

Pakume võimalusi elukestvaks õppeks ning teadmiste täiendamiseks kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud valdkondades nagu põllumajandus, loomakasvatus, veterinaaria, toiduohutus ja toiduainete tehnoloogia, metsandus, maaehitus, majandus, tehnika, tootmine, jne.

 

Täiendusõppe listiga on võimalik liituda taienduskoolitus@lists.emu.ee

 

Eesti Maaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.

 

 

 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool 
tel 731 3174 begin_of_the_skype_highlighting 731 3174 TASUTA  end_of_the_skype_highlighting, 731 3175 begin_of_the_skype_highlighting 731 3175 TASUTA  end_of_the_skype_highlighting, 731 3275 begin_of_the_skype_highlighting 731 3275 TASUTA  end_of_the_skype_highlighting

avayl@emu.ee

Kreutzwaldi 1A-118, 51014 Tart u