Prindi see leht

Tasuta koolitused toidukäitlemise valdkonnas

2021 aastaks planeeritud koolitused:

Hetkel on kõik koolitused kavandatud toimuma maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

TEEMA TOIMUMISE AEG
Toidupatogeenid   22. jaanuar 2021
Toiduhügieen ja -ohutus, algaste  Rühm on täitunud!  29. jaanuar 2021
Toidu säilitamisnõuete määramine 19. veebruar 2021
Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis  26. veebruar 2021
Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus Rühm on täitunud!  12. märts 2021
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine Rühm on täitunud!  19. märts 2021
Listeria monocyrogenes toidupatogeenina  26. märts 2021
Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste  Rühm on täitunud!  21.-23. aprill 2021
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel  7. mai 2021

 

Koolitused toimuvad veebipõhiselt või Tartus, Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 õppehoone (Tehnikamaja) avatud ülikooli õppeklassides.

 

Programmi raames välja antud teabematerjalidega on võimalik tutvuda SIIN 

Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse valdkonnas kodulehekülg toiduteave.ee avaneb SIIN

„Teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ koolitusi finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ning need on sihtrühma kuulujatele TASUTA.

Sihtrühma kuulub:

  • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
  • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
  • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
  • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

 

Antud koolitustegevuses osalemine on osaleja jaoks vähese tähtsusega abi.

Koostöös toimunud koolitused:

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevus raames toimunud koolitused:

TEEMA TOIMUMISE AEG
Laboriteemaline koolitus: Mikrobioloogilised meetodid, toidu mikrobioloogia 7. detsember 2018
HACCP-põhise enesekontrollisüsteemi verifitseerimine 19. jaanuar 2018