Prindi see leht

Tasuta koolitused tootmistehnika valdkonnas

2021 aastaks kavandatud koolitused:

Raalprojekteerimine ja -tootmine (kuupäevad täpsustuvad)
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes (kuupäevad täpsustuvad)
Tehnika üldkursus (kuupäevad täpsustuvad)
Toidutööstuse seadmed ideest nutika lahenduseni (kuupäevad täpsustuvad)

 

Koolitused toimuvad Tartus, Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 õppehoone (Tehnikamaja) õppeklassides.

Koolitused toimuvad ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2020. aastaks raames.  Tegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning see on sihtrühma kuulujatele TASUTA.

.

.

Koolituste sihtrühma kuuluvad väikeettevõtete töötajaid ja FIE-d. 
Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike (sh õpetajate) täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!
Õppijateks võivad olla nii registreeritud töötud kui ka inimesed, kes hetkel ei tööta, aga pole töötuna registreeritud.

2020 aastal toimunud koolitused:

Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes  16. november - 14. detsember 2020
Raalprojekteerimine ja -tootmine 2. - 30. oktoober 2020