Prindi see leht

Õppimisvõimaluse andmisest keeldumine

Ülikool võib keelduda osaleda soovija arvamisest täiendusõppijaks juhul, kui:

  • osaleda soovija ei vasta täienduskoolituse kirjelduses või üksikute tasemeõppe ainete läbimisel vastava õppeaine ainekavas kehtestatud tingimustele;
  • osaleda soovija ei kuulu koolituse kirjelduses määratletud sihtrühma;
  • õppetöös osaleda soovijate piirarv on täitunud;
  • osaleda soovijal on ülikooli ees õppetasu võlgnevusi.