Prindi see leht

Veebikoolitus "Keemilised ohud toidus"

Algus kell: 10:00
Lõpp kell: 15:15

Veebikeskkond BigBlueButton

Professor Tõnu Püssa koolitus tutvustab toidukäitlejatele põhiliste erinevates toitudes sisalduda võivate ohtlike ainete tekkimist, liikumist toitu, nende toksiliste toimete iseloomu, samuti oluliste ainete analüüsi ja kontrolli meetodeid ning annab soovitusi nende ainetega seotud riskide vähendamiseks toidu käitlemisel.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Mis on toiduohutus ja mis on toiduhügieen?
 • Keemilise toiduohutusega seotud õigusaktid ja normid.
 • Lühiülevaade toksikoloogiast.
 • Põhilised keemilist ohtu põhjustavad ained - nende tekkimine, liikumine toitu, toksilise toime iseloom, analüüsid, kontroll, riski vähendamise meetodid:
  • Taimsed mürgid - alkaloidid, lektiinid jt. looduslikud ohtlikud ained taimeõlides.
  • Keskkonnamürgid:
   • Mükotoksiinid
   • Biogeensed amiinid
   • Plii, elavhõbe ja arseen
   • Dioksiinid ja polükloorbifenüülid (PCB)
   • Taimekaitsevahendite jäägid ja väetised
  • Veterinaarravimite jäägid toidus.
  • Toidu töötlemisel ja säilitamisel tekkivad ohtlikud ained:
   • Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH)
   • Maillardi reaktsiooni produktid sh akrüülamiid
   • Klorometüülpropaandioolid õlides
   • Kiiritatud toidud
  • Toidu lisaained, eriti värvid. Valest doseerimisest ohtlikuks muutuvad lisaained nagu keedusool, sidrunhape, nitritid.
  • Toidu võltsimisest tulenevad ohud.

 

Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“  toidu ja toiduohutuse valdkonna raames ja selle toimumist toetab Euroopa Liit.

 

Koolitus on sihtrühma kuulujale TASUTA (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud).
Tegemist on vähese tähtsusega abiga (VTA),  mille arvestuslik summa on lisatud tegevuse kirjelduse juurde.

 

Täpsem info koolituse kohta ja registreerumine SIIT

Koolituse koordinaator:

Karin Kiss
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3275
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306
karin.kiss@emu.ee