Prindi see leht

Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit

Tehniliste jooniste lugemine

Kreutzwaldi 56/1, Tartu, Eesti Maaülikool Tehnikamaja, korrus 3. Ruum nr: A303

Biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses

Tartu, Kreutzwaldi 56/1. Kolmas korrus, ruum nr A303. Eesti Maaülikool (Tehnikamaja)

Koolitus "Pneumaatika ja hüdraulika lahenduste kasutamine tootmistehnikas"

Algus: 01.12.2022 10:00

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum B121 (B korpuses)

Koolitus annab tootmises ja tööstuses töötavale inimese­le baasteadmised ja -oskused pneumaatikast ja hüdraulikast, mille abil tootmisprotsesse automatiseerida st kiirendada ja lihtsustada.
Koolituse eesmärgiks on anda osalejale baasteadmised täna­päeval kasutatavatest keskkonnasäästlikest tootmisprotsessi auto­mati­seerimise võimalustest gaasi ja vedeliku abil. 

 

Koolituse sihtrühm:

  • - väikese ja keskmise suurusega ettevõtete töötajad ja FIE-d, kellel on vajadus ja huvi õppida paremini tundma nüüdisaegseid tehnilisi võimalusi, et saadud teadmisi rakendada oma ettevõttes tootmise efektiivistamiseks;
  • - registreeritud töötud kui ka inimesed, kes hetkel ei tööta, aga pole töötuna registreeritud, kuid unistavad omaenda ettevõtte loomisest;
  • - õpetajad ja KOV töötajad, kui antud koolitus on teile tööalaselt vajalik;
  • - mehhaanikainsenerid, kes asuvad taotlema või taastõendama kutset.

Koolituse sihtrühma ei kuulu EMÜ töötajad ja üliõpilased.

 

Koolitus toimub auditoorselt.

 

Täpsem info koolituse kohta ja registreerumine SIIN

Õppekoha saamiseks on tarvis kuuluda sihtrühma, registreeruda koolitusele ja motivatsioonikiri.

 

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2022. aastaks lisatellimuse raames ning tegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 
Koolitus on sihtrühma kuuluvale ja koolituse lõpetamise nõuded täitnud õppijale tasuta.

 

 

Koolituse koordinaator:

Karin Kiss
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3275
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306
karin.kiss@emu.ee