Prindi see leht

Veebikoolitus "Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel"

Algus kell: 10:00
Lõpp kell: 15:15

Veebikeskkond BigBlueButton

Koolitus annab ülevaate toidukäitlemisettevõtte tootmishügieeni mõjutavatest teguritest ning koristamise ja sanitatsiooni korraldamise alustest.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:
- Seonduvad teabematerjalid ning populaarteaduslikud artiklid;
- Seadusandlusest tulenevad protsessi hügieenikriteeriumid;
- Toidu tootmishügieeni eesmärgid, korraldus ja head tavad;
- Toidu tootmishügieeni seosed toidu ohutuse ja -kvaliteediga;
- Toidu tootmishügieeni mõjutavad tegurid;
- Ettevõtte personali hügieen ja selle olulisus toiduohutuse tagamisel;
- Seadmete ja hoonete hügieeniline disain;
- Toidukäitlemisettevõttes hügieenitsoonide vajalikkus ja ;
- Biokirmed ja mikroorganismide niššid toidu tootmiskeskkonnas ja nende tuvastamise, hävitamise ja ennetamise võimalused;
- Toidu tootmishügieeni enim mõjutavad mikroorganismid k.a. toidupatogeenid;
- Tootmiskeskkonnas puhtuse tagamine ja seonduvad koristamise ja sanitatsiooni põhimõtted;
- Tootmishügieeni probleemsete kohtade tuvastamise võimalused ning seonduvhügieeniproovide võtmine ning analüüsitulemuste tõlgendamine;
- Tootmiskeskkonnas Listeria monocytogenes tuvastamine, likvideerimine ja ennetamine.

 

Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“  toidu ja toiduohutuse valdkonna raames ja selle toimumist toetab Euroopa Liit.

 

Koolitus on sihtrühma kuulujale TASUTA (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud).
Tegemist on vähese tähtsusega abiga (VTA),  mille arvestuslik summa on lisatud tegevuse kirjelduse juurde.

 

Täpsem info koolituse kohta ja registreerumine SIIT

Koolituse koordinaator:

Karin Kiss
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3275
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306
karin.kiss@emu.ee