Prindi see leht

Koolitus "Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine toidukäitlemisettevõttes (vene keeles)" /Создание и аудит системы самоконтроля в пищевой
компании (на русском языке)

Algus kell: 10:15
Lõpp kell: 15:30

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A305 ja veebikeskkond BigBlueButton

Koolitus kõigile toiduvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad asuda oma ettevõttes välja töötama enesekontrollisüsteemi.


Koolitus annab juhiseid, millest enesekontrollisüsteemi väljatöötamisel alustada, kuidas seda juurutada, auditeerida ning vajadusel ajakohastada.

 

Käsitlemisele tulevad teemad:

• Enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus; 
• Eeltingimusprogrammid enesekontrollisüsteemi osana; 
• HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi; 
• Töörühma loomine, tootekirjelduste ja toorainelehtede koostamine; 
• Riskihindamise põhimõtted; 
• Enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimine; 
• Auditi põhimõtted, ettevalmistumine siseauditiks; 
• Eeltingimusprogrammide/heade hügieenitavade auditeerimine; 
• HACCP põhimõtete auditeerimine ja auditi tulemuste dokumenteerimine.

 

Tegemist on tasulise koolitusega, hinnaga 70 eurot.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerumine SIIN


Koolitus toimub auditoorselt.
 

Koolituse koordinaator:

Karin Kiss
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3275
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306
karin.kiss@emu.ee


На курс « Создание и аудит системы самоконтроля в пищевой компании» приглашаются профессионалы, которые хотят начать развивать систему самоконтроля в своей компании.

 

Темы:

 • Система самоконтроля- oбязанность, вытекающая из закона.
 • 7 принципов HACCP и 12 шагов
 • Создание рабочей группы, производство информационных листов продукта и листов сырья
 • Aнализ опасностей, профилактические меры
 • Анализ рисков
 • Установление критических пределов и корректирующих действий
 • Мониторинг (наблюдение) – слежение за процессом, осуществляемый с помощью заранее установленных плановых процедур для оценки состояния находящейся под контролем критической контрольной точки.
 • Документирование плана самоконтроля и системы HACCP
 • Определи в соответствии с требованиями порядок утверждения системы
 • Принципы аудита
 • Аудит обязательных программ / гигиены
 • Аудит принципов HACCP

 

Это платное обучение, по цене 70 евро.

Подробнее об обучении и регистрации ЗДЕСЬ (только на эстонском языке)

 

Учеба проходит в Тарту, Кройцвальди 56/1 (3-й этаж, класс 303) и в онлайн-среде BigBlueButton, с 10:00 до 15:15.
Требуется предварительная регистрация.

 

Координатор по обучению:

Карин Кисс
karin.kiss@emu.ee