Prindi see leht

Veebikoolitus "Piimakarja tervise- ja heaoluandmete kasutamine karjaterviseprobleemide ennetamiseks"

Algus kell: 10:00
Lõpp kell: 14:30

Veebikeskkond BigBlueButton

Veebikoolituse eesmärgiks on anda loomakasvatusega tegelevatele inimestele ülevaade karjatervise andmete kogumisest ja ohutegurite analüüsimise võimalustest.

 

Koolituse põhiteemad:

- Karjatervise andmete kogumine ja analüüs;
- Noorkarja tervist mõjutavate ohutegurite analüüs;
- Udaratervist mõjutavate ohutegurite analüüs;
- Ainevahetust mõjutavate ohutegurite analüüs.

 

Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas" põllumajanduse digipöörde valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

 

Koolitusele ootame osalema:
- põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
- põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
- toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
- põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
- isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
- põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

PS. Selle programmi raames ei toetata tegevusi kalandustoodete tootmise ja töötlemise valdkonnas, kuna kalandus- ja vesiviljelustooteid ei loeta põllumajandustooteks ning nendega seotud tegevusi toetatakse Euroopa kalandusfondi raames.

 

Täpsem info ja registreerumine SIIT

 

 

Koolituse koordinaator:

Liisi Veske

Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Eesti Maaülikool
Tel: 58847561
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A304
liisi.veske@emu.ee