Prindi see leht

Tasuta koolitused tootmistehnika ja energiakasutuse valdkonnas

2024 aastal toimuvad koolitused


ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames toimuvaid TASUTA koolitusi hetkel kahjuks pakkuda pole.

.

Selleks, et info uutest koolitustest jõuaks kiiresti ja kindlasti õige sihtrühmani, ootame liitma koolitusinfo listidega:

LIITUN TOOTMISTEHNIKA KOOLITUSTE INFOLISTIGA

LIITUN ENERGIAKASUTUSE KOOLITUSTE INFOLISTIGA

 

Haridus- ja Noorteameti arendusprojekti "Kõrg- ja kutsekoolide tasemeõppe IKT- moodulite loomine ning pakkumine" raames toimuvad Eesti Maaülikoolis ajavahemikus 1.12.2023 - 30.11.2024 arendustegevused:
 

  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alammoodul õppekavale Tehnotroonika (81050)
  • Mikrokraad: BIM kasutamine madala süsinikujalajäljega puithoonete projekteerimisel


Arendustegevused viiakse ellu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest taaste- ja vastupidavusrahastu komponendi 1 „Ettevõtete digipööre“ reformi 2 „Oskuste reform ettevõtete digipöördeks" toetuse andmise tingimuste alusel​..

.

2023 aastal toimunud koolitused

TEEMA TOIMUMISE AEG
Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide loomine programmi LabView abil 13. jaanuar - 17. veebruar 2023
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes 16. jaanuar - 13. veebruar 2023
Mõõtmised tootmistehnikas 19. jaanuar - 16. veebruar 2023
Küttesüsteemide energiakasutuse juhtimine  “Targas majas” (37,8 TP) 24. jaanuar - 27. veebruar 2023
Tõhus energia kasutamine ja asjade internet (40 TP-d) 18. mai - 7. juuni 2023
Modelleerimine ja 3D printimine 17. mai - 13. juuni 2023

 

Koolitused toimusid ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse raames.  Tegevust rahastati ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning need olid sihtrühma kuulujatele TASUTA.

.

 

2022 aastal toimunud koolitused:

TEEMA TOIMUMISE AEG
Tehnika üldkursus 14. veebruar - 25. aprill 2022
Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide loomine programmi LabView abil 30. september - 24. november 2022 
Tehnika üldkursus 7. oktoober - 28. november 2022 
Küttesüsteemide energiakasutuse juhtimine  “Targas majas”  (37,8 TP) 25. oktoober - 22. november 2022
Raalprojekteerimine ja -tootmine 11. november - 16. detsember 2022 
Keskkonnasäästlikud sõidukid ja biokütused 15. november - 13. detsember 2022
Taastuvenergiaallikad - võimalikud rohepöörde tehnoloogiad (34,2 TP) 16. november - 20. detsember 2022
Pneumaatika ja hüdraulika lahenduste kasutamine tootmistehnikas 1. -16. detsember 2022

 

Koolitused toimusid ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse raames.  Tegevust rahastati ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning need olid sihtrühma kuulujatele TASUTA.

.

2021 aastal toimunud koolitused:

TEEMA TOIMUMISE AEG
Raalprojekteerimine ja -tootmine 7. mai - 11. juuni 2021
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes 24. mai - 21. juuni 2021
Tehnika üldkursus 11. juuni - 27. august 2021
Toidutööstuse seadmed ideest nutika lahenduseni 13. mai - 28. juuni 2021
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes 18. oktoober - 22. november 2021
Raalprojekteerimine ja -tootmine 19. november - 17. detsember 2021
AutoCAD täienduskoolitus ehitusvaldkonna spetsialistidele
(edasijõudnute tase)
 
– 24 TP
5. november - 20. detsember 2021

 

Koolitused toimusid ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse raames.  Tegevust rahastati ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning need olid sihtrühma kuulujatele TASUTA.

.

2020 aastal toimunud koolitused:

TEEMA TOIMUMISE AEG
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes 16. november - 14. detsember 2020
Raalprojekteerimine ja -tootmine 2. - 30. oktoober 2020

 

Koolitused toimusid ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse raames.  Tegevust rahastati ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning need olid sihtrühma kuulujatele TASUTA.

.