Prindi see leht

Tasuta koolitused tootmistehnika ja energiakasutuse valdkonnas

2022 aastal toimuvad koolitused

 

Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide loomine programmi LabView abil 30. september - 24. november 2022 
Tehnika üldkursus 7. oktoober - 28. november 2022 
Küttesüsteemide energiakasutuse juhtimine  “Targas majas”  (37,8 TP) 25. oktoober - 22. november 2022
Raalprojekteerimine ja -tootmine 11. november - 9. detsember 2022 
Keskkonnasäästlikud sõidukid ja biokütused 15. november - 13. detsember 2022
Taastuvenergiaallikad - võimalikud rohepöörde tehnoloogiad (34,2 TP) 16. november - 14. detsember 2022
Pneumaatika ja hüdraulika lahenduste kasutamine tootmistehnikas 1. -16. detsember 2022
Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide loomine programmi LabView abil
Registreerumine avaneb 30.09.2022.
13. jaanuar - 10. veebruar 2023
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes 16. jaanuar - 13. veebruar 2023
Mõõtmised tootmistehnikas 19. jaanuar - 16. veebruar 2023
Küttesüsteemide energiakasutuse juhtimine  “Targas majas” (37,8 TP)
Registreerumine avaneb 25.10.2022.
24. jaanuar - 21. veebruar 2023

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2022. aastaks lisatellimuse raames.  Tegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning see on sihtrühma kuulujatele TASUTA.

.

.

Koolituse sihtrühma kuuluvad tootmisettevõtete töötajaid (eelistatult väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest) ja FIE-d. 

Õppijateks võivad olla ka nii registreeritud töötud kui ka inimesed, kes hetkel ei tööta, aga pole töötuna registreeritud, kuid unistavad omaenda ettevõtte loomisest.

Samuti on koolitusele oodatud osalema õpetajad ja KOV töötajad, kui antud koolitus on teile tööalaselt vajalik.

Koolitused sobivad ka nt mehhaanikainseneridele, ehitusinseneridele ja energeetikainseneridele täienduskoolituseks kutse taotlemisel või taastõendamisel.

Koolituse sihtrühma ei kuulu EMÜ töötajad ja üliõpilased.

.

2022 aastal toimunud koolitused:

Tehnika üldkursus 14. veebruar - 25. aprill 2022

2021 aastal toimunud koolitused:

Raalprojekteerimine ja -tootmine 7. mai - 11. juuni 2021
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes 24. mai - 21. juuni 2021
Tehnika üldkursus 11. juuni - 27. august 2021
Toidutööstuse seadmed ideest nutika lahenduseni 13. mai - 28. juuni 2021
Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes 18. oktoober - 22. november 2021
Raalprojekteerimine ja -tootmine 19. november - 17. detsember 2021
AutoCAD täienduskoolitus ehitusvaldkonna spetsialistidele
(edasijõudnute tase)
 
– 24 TP
5. november - 20. detsember 2021

2020 aastal toimunud koolitused:

Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttes 16. november - 14. detsember 2020
Raalprojekteerimine ja -tootmine 2. - 30. oktoober 2020