Prindi see leht

Tasuta koolitused biomajanduse valdkonnas

2024 aastal toimuvad põllumajanduse horisonaalse valdkonna infopäevad, koolitused ja õpiringid

TEEMA TOIMUMISE AEG
Veebiinfopäev Taastuvenergia: tuul ja päike - põllumajanduses 2. aprill 2024
   

Infopäevad, täienduskoolitused ja õpiringid toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ põllumajanduse horisontaalse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

 

 

Infopäevade sihtrühma kuuluvad kõik sellest huvitatud isikud, nii füüsilised isikud kui ettevõtete esindajad.

 

Koolituste ja õpiringide sihtrühma kuuluvad:

  • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
  • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
  • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
  • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

2023 aastal toimunud põllumajanduse horisonaalse valdkonna infopäevad, koolitused ja õpiringid

TEEMA TOIMUMISE AEG
Koolitus: Ringbiomajanduse väärtusahelad maamajanduses 9. - 10. november 2023
Infopäev: Taastuvenergia lahenduste tootlikkus ja planeerimine 1. detsember 2023