Prindi see leht

Tasuta koolitused loodusgiididele

2021 ja 2022 aastal toimunud koolitused:

.

Innovatiivse ja nutika loodusturismi elamuse loomine läbi giiditeenuse 18. oktoober 2022 - 8. veebruar 2023
Innovatiivse ja nutika loodusturismi elamuse loomine läbi giiditeenuse 8. veebruar - 26. aprill 2022
Innovatiivse ja nutika loodusturismi elamuse loomine läbi giiditeenuse 21. september - 7. detsember 2021

 

Koolituste sihtrühmadeks olid nii juba tegutsevad giidid (FIE-d), kes soovivad oma oskusi uuendada, kompetentsi tõsta või alustada giiditeenuse pakkumist loodusturismi valdkonnas kui ka alles oma tegevust alustavad giidid või turismiettevõtjad (eelistatult väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest).

Kursusega liitumisel oli oluline, et huviline sooviks luua reaalselt toimiva giiditeenusel põhineva loodusturismielamuse, mille sisuks võib olla nii mitmepäevane ellujäämisretk, päevane loodustuur rahvuspargis kui ka agro- või maaturismi teenus koduses keskkonnas.

 

Koolitused toimusid ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2021 - 2022. aastaks tellimuste raames.  Tegevust rahastatati ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning see oli sihtrühma kuulujatele TASUTA.

 

.