Prindi see leht

Tasuta koolitused põllumajanduse digipöörde valdkonnas

2023 aastaks planeeritud põllumajanduse digipöörde valdkonna infopäevad, koolitused ja õpiringid

TEEMA TOIMUMISE AEG
Infopäev: Agrorobootika: autonoomse täppisviljelusplatvormi ja selleks vajaliku taristu arendamine  10. oktoober 2023
Infopäev: Agrorobootika: masinapargi kaasajastamine ning elektri- ja hübriidajamite rakendamine põllumajanduses 31. oktoober 2023
Infopäev: Agrorobootika: keskkonnasäästlike ja -teadlike materjalide kasutamine põllumajanduses 21. november 2023
Infopäev: Agrorobootika: masinnägemise ja masinõppe lahenduste rakendamine põllumajanduses 5. detsember 2023
Infopäev veebis: Digitaliseerimine maamajanduses tulemas
Koolitus: Piimakarja tervise- ja heaoluandmete kasutamine karjaterviseprobleemide ennetamiseks tulemas
Õpiring: Farmi-tööstuse-riigi koostöö probleemid ja lahendused digitaliseerimisel tulemas

Infopäevad, täienduskoolitused ja õpiringid toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ põllumajanduse digipöörde valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

 

 

Infopäevade sihtrühma kuuluvad kõik sellest huvitatud isikud, nii füüsilised isikud kui ettevõtete esindajad.

 

Koolituste ja õpiringide sihtrühma kuuluvad:

  • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
  • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
  • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
  • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!