Prindi see leht

Tasuta koolitused põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkonnas

Tegevus Toimumisaeg 2022
Koolitus Karjatervis (260 AT)

algusega 16.veebruar

Infopäev veebis "Süsinikuneutraalne tootmine" 9. detsember
Veebikoolitus Muldade heaperemehelik majandamine - mullaharimisviiside mõju mulla kvaliteedile 14. detsember


Tegevused saavad teoks teadmussiirde pikaajalise programmi raames põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas ning on sihtrühmale tasuta.
Infopäevadel ja konverentsidel on oodatud osalema kõik teemast huvitatud.
Koolitustele ootame osalema: põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Infopäevade ettekanded:

Infopäev veebis Udara hügieen ja tervis (29. märts 2022) Ettekanne

Infopäev veebis Veiste vaktsineerimine (30. märts 2022)

Ettekanne
Ettekanne

Infopäev veebis Piimafarmide bioturvalisus (20.aprill 2022)

Ettekanne
Ettekanne
Ettekanne
Ettekanne

Infopäev veebis Sigade aafrika katk seapidajatele (05. mai 2022)

Ettekanne
Ettekanne
Ettekanne

Infopäev veebis  Silo tootmine põllumajandusloomadele (12. mai 2022) Ettekanne
Infopäev praktikaga Veise heaolu praktiline hindamine (16.juuni 2022) Ettekanne
Veebiinfopäev Loomakasvatuses tekkiv CO2 ja selle vähendamine (08.09.2022) Ettekanne
Viide Biogaasi tootmise ja kasutamise käsiraamatule
Veebiinfopäev  Käitumuslikud markerid vasika tervise hindamisel (16.09.2022) Ettekanne
Infopäev veebis Piimalehmade praakimine ja hukkumine kaasaegsetes kõrgetoodangulistes piimakarjades (07.12.2022) Ettekanne 1
Ettekanne 2

 

Varasemalt toimunud infopäevade ja konverentsi materjalidega on võimalik tutvuda SIIN
Avaldatud teabematerjalidega on võimalik tutvuda SIIN