Prindi see leht

Tasuta koolitused põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkonnas

 

Tegevus Toimumisaeg
Kõik programmi raames kavandatud tegevused on selleks rahastusperioodiks lõppenud. Uue perioodi avanemisel täiendame koolitusinfot kodulehel jooksvalt.  


Tegevused saavad teoks teadmussiirde pikaajalise programmi raames põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas ning on sihtrühmale tasuta.
Infopäevadel ja konverentsidel on oodatud osalema kõik teemast huvitatud.
Koolitustele ootame osalema: põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Toimunud infopäevade ja konverentsi materjalidega on võimalik tutvuda SIIN
Avaldatud teabematerjalidega on võimalik tutvuda SIIN