Prindi see leht

Tasemeõppe õppeainete õppimine täiendusõppe korras

... sobib kõigile neile, kes soovivad enesetäiendamise eesmärgil koos tasemeõppe üliõpilastega omandada teadmisi mõnes konkreetses õppeaines.

Teavet maaülikoolis pakutavate õppeainete kohta saab vaadata õppeinfosüsteemis ÕIS – valides loetelust Õppeained, määrates struktuuriüksuse lahtrist huvipakkuva instituudi ning käivitades otsingu.


Täiendusõppijana tasemeõppe õppeainetel õppimine on tasuline.
Töötukassa toetab tasemeõppel osalejaid: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/tasemeoppes-osalemise-toetus


Alates 7.02.2022 on tasemeõppe õppeainete (sh mikrokraadiprogrammides) õppimise hinnad : 

  • 1 EAP hind on 70 eurot;
  • 1EAP hind veterinaarmeditsiini eestikeelsel ja inglisekeelsel õppel on 150 eurot.
    (Õppeprorektori 07.02.2022. a korraldus nr 3.1-6.OP/190)

Tasemeõppe õppekavadesse kuuluvates õppeainetes osalemiseks tuleb täita ja esitada EMÜ avatud ülikoolile aadressil avayl@emu.ee digiallkirjastatud AVALDUS, mis on aluseks koolituslepingu sõlmimisele.

Enne avalduse esitamist avatud ülikoolile on oluline välja selgitada millisele õppeainele ja millisele toimumisele registreeruda soovite.


Mikrokraadi õppes osalemiseks tuleb registreeruda mikrokraadiprogrammile. Täpsem info ja registreerumine SIIT
Kõigi mikrokraadi õppes osalejatega sõlmitakse koolitusleping.


Õppeainete koode, nimetusi, mahte ja antud hetkeks kinnitatud toimumisi saab vaadata ÕIS-ist. 

Õppetöö sisulist poolt (õppeained, õppekavad, tunniplaanid, õppekorraldus instituudis jne.) koordineerivad instituudid.

​Õppetöö toimub akadeemilise kalendri ja konkreetseks semestriks koostatud tunniplaani alusel.

Täiendusõppes kogutud ainepunkte (EAP) on võimalik üle kanda tasemekoolitusse.

Küsimuste korral aitavad Teid vastava instituudi õppekorraldusspetsialistid, kelle kontaktid leiate instituutide kodulehtedelt:


Metsanduse ja inseneeria instituut
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut


 

2022/23 sügispoolaastal on täiendusõppijana võimalik läbida nt tasemeõppe õppeaineid:

Nende ja paljude teiste õppeainete kirjeldusi saab vaadata ÕIS-ist.
 
 

AINEKOOD ÕPPEAINE NIMETUS ÕPPEAINE MAHT
MI.1839 CAD-süsteemid (3D) 3 EAP
MI.1844 Puitkonstruktsioonid II 3 EAP
MI.1845 Teraskonstruktsioonid 7 EAP
MI.1877 Maakorraldus- ja katastritoimingud 4 EAP
MI.1880 Geodeesia I 9 EAP
MI.1882 Sissejuhtatus inseneriõpingutesse ja insenerieetika 2 EAP
MS.0834 Väljendu vabalt ja veenvalt 3 EAP
PK.1774 Sissejuhatus andmeteadusesse ja -analüüsi 4 EAP
PK.1785 Strateegiline juhtimine 3 EAP
PK.1787 Inimressursi juhtimine 3 EAP
PK.1795 Finantsarvestus 6 EAP
VL.0317 Toidu seadusandluse alused 3 EAP
VL.0637 Kvaliteediõpetus 3 EAP
VL.1205 Toiduainetööstuse tootearenduse alused 2 EAP
VL.1330 Taimsete toiduainete tehnoloogia 8 EAP
VL.1332 Jookide tehnoloogia 5 EAP
VL.1338 Ehituskeemia 3 EAP
VL.1350 Katseloomade kursus 3 EAP
KE.0090 Soome keel algajatele. Tase 0-A1.1 4 EAP
KE.0088 Norra keel algajatele. Tase 0-A1.1 3 EAP
KE.0087 Inglise keel edasijõudnutele. Tase B1. 3 EAP
KE.0086 Saksa keel algajatele. Tase 0-A1.1 3 EAP