Prindi see leht

Tasemeõppe õppeainete õppimine täiendusõppe korras

... sobib kõigile neile, kes soovivad enesetäiendamise eesmärgil koos tasemeõppe üliõpilastega omandada teadmisi mõnes konkreetses õppeaines.

Teavet maaülikoolis pakutavate õppeainete kohta saab vaadata õppeinfosüsteemis ÕIS – valides loetelust Õppeained, määrates struktuuriüksuse lahtrist huvipakkuva instituudi ning käivitades otsingu.


Täiendusõppijana tasemeõppe õppeainetel õppimine on tasuline.


Alates 7.02.2022 on tasemeõppe õppeainete (sh mikrokraadiprogrammides) õppimise hinnad : 

  • 1 EAP hind on 70 eurot;
  • 1EAP hind veterinaarmeditsiini eestikeelsel ja inglisekeelsel õppel õppel on 150 eurot.
    (Õppeprorektori 07.02.2022. a korraldus nr 3.1-6.OP/190)

Tasemeõppe õppekavadesse kuuluvates õppeainetes osalemiseks tuleb täita ja esitada EMÜ avatud ülikoolile aadressil avayl@emu.ee digiallkirjastatud AVALDUS, mis on aluseks koolituslepingu sõlmimisele.

Enne avalduse esitamist avatud ülikoolile on oluline välja selgitada millisele õppeainele ja millisele toimumisele registreeruda soovite.


Mikrokraadi õppes osalemiseks tuleb registreeruda mikrokraadiprogrammile. Täpsem info ja registreerumine SIIT
Kõigi mikrokraadi õppes osalejatega sõlmitakse koolitusleping.


Õppeainete koode, nimetusi, mahte ja antud hetkeks kinnitatud toimumisi saab vaadata ÕIS-ist. 

Õppetöö sisulist poolt (õppeained, õppekavad, tunniplaanid, õppekorraldus instituudis jne.) koordineerivad instituudid.

​Õppetöö toimub akadeemilise kalendri ja konkreetseks semestriks koostatud tunniplaani alusel.

Täiendusõppes kogutud ainepunkte (EAP) on võimalik üle kanda tasemekoolitusse.

Küsimuste korral aitavad Teid vastava instituudi õppekorraldusspetsialistid, kelle kontaktid leiate instituutide kodulehtedelt:


Metsanduse ja inseneeria instituut
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut


 

2021/22 kevadpoolaastal on täiendusõppijana võimalik läbida nt tasemeõppe õppeaineid:

Nende ja paljude teiste õppeainete kirjeldusi saab vaadata ÕIS-ist.
 
 

AINEKOOD ÕPPEAINE NIMETUS ÕPPEAINE MAHT
MS.0185 Kvaliteedijuhtimine 2 EAP
MS.0760 Maaettevõtluse põhikursus 4 EAP
MS.0801 Rahvusvaheline turundus 3 EAP
MS.0803 Kommunikatsioonijuhtimine 2 EAP
MS.0815 Euroopa Liidu rahandus ja poliitika 3 EAP
MS.0821 Toorainebörsid ja põllumajandustoodangu müük 3 EAP
MS.0834 Väljendu vabalt ja veenvalt 3 EAP
Pk.1758 Mitmekülgne kartul 3 EAP
MI.1839 CAD- süsteemid (3D) 3 EAP
MI.1837 Ehitusalane õigus 2 EAP
MI.1840 Ehitiste BIM-projekteerimine ja anlüüs 3 EAP
MI.1842 Geotehnika 6 EAP
MI.1843 Puitkonstruktsioonid I 7 EAP
MI.1844 Puitkonstruktsioonid II 3 EAP
MI.1847 Ehituskorraldus ja projekteerimine 6 EAP
MI.1851 Ehitustarindite analüüs lõplike elementide meetodiga 4 EAP
MI.1872 Maakonfliktide haldamine 2 EAP
MI.1880 Geodeesia I 9 EAP
MI.1881 Geodeesia II 5 EAP
VL.1207 Terraariumiloomade pidamine ja tervishoid (inglise keeles) 2 EAP
VL.1331 Toiduainete töötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste väärindamine (inglise keeles) 8 EAP
VL.1333 Kondiitritoodete tehnoloogia 4 EAP
VL.1334 Pagaritoodete tehnoloogia 5 EAP
VL.1335 Toitumisfüsioloogia ja metabolism 5 EAP