Prindi see leht

Täiendusõppe korraldus

Avatud ülikool on õppeprorektori vastutusalas olev ülikooli tugistruktuuriüksus, mille tegevusvaldkonnaks on:

  • pakkuda koostöös ülikooli struktuuriüksustega elukestva õppe põhimõtetel tuginevat ühiskonna ja tööturu vajadustele vastavat täiendusõpet kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud valdkondades;
  • osutada ühiskonnale vajalikke õppe- ja arendustegevusel põhinevaid teenuseid;
  • olla vahendajaks ülikooli ja vilistlaste, sh tööandjate vahel;
  • hallata täiendusõppe registreid õppeinfosüsteemis ja dokumendihaldussüsteemis;
  • koordineerida täiendusõppetegevust ülikooli struktuuriüksuste vahel.

 

Avatud ülikooli tegevusvaldkonda reguleerivad õigusaktid:

 

Avatud ülikooli kaudu on õppima oodatud igaüks, kes soovib osaleda täiendusõppekursusel või läbida maaülikooli tasemeõppekava õppeaineid täiendusõppe korras.​ ​