Prindi see leht

Käibemaksu lisamine õppetasule

Täiendusõppe teenus maksustatakse käibemaksuga juhul, kui teenuse pakkumisel konkureeritakse koolitusturul täiendusõppe pakkujaga, kes on käibemaksukohuslane käibemaksu seaduse mõistes.

Eesti maaülikooli akadeemilistes vastutusvaldkondades  toimuva ja tasemeõppe õppeainete alusel toimuva täiendusõppe korraldamisel välistab ülikool ärilise eesmärgi taotlemise ning õppeteenustasu ei maksustata käibemaksuga.

Käibemaksu ei lisata ning äriline eesmärk täiendusõppe korraldamisel on ülikoolis välistatud ka juhul, kui:

  • koolitus on suunatud üliõpilastele või õpilastele;
  • koolitus on suunatud haridustöötajatele ja tervishoiutöötajatele kutse-, ameti- või erialase pädevuse säilitamiseks;
  • ülikoolilt on tellitud sotsiaalse iseloomuga koolitus, mis on suunatud töötutele, puuetega inimestele jt;
  • koolituse eesmärgiks on õppijate ettevalmistamine tasemeõppesse astumiseks või riigieksamiteks.