Prindi see leht

Õppetasu tagastamine koolitusest loobumise ja katkestamise korral

Kui täiendusõppele registreerunu ei saa mingil põhjusel täiendusõppes osaleda, tuleb sellest koheselt, kuid vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust,  koolituse kontaktisikule e-kirja teel teada anda.

Tühistame sellisel juhul osaleda soovija registreerumise ja ei väljasta arvet või tagastame juba tasutud õppetasu. Õppetasu tagastatakse õppetasu tasunud isikule või ettevõttele.

Enamtasutud õppetasu tagasisaamiseks peab koolituse tellija või õppetasu tasunud isik ülikoolile esitama kirjalikku taasesitamist võimaldava avalduse. Enamtasutud õppetasu tagastatakse õppetasu tasunud isikule või ettevõttele.

Täiendusõppe ärajäämise korral õppetasu tasuma ei pea ja juba tasutud õppetasu tagastatakse õppetasu tasunud isikule või ettevõttele.

 

Juhul, kui tasulisele täienduskoolitusele registreerunu teavitab koolituse korraldajat õppimisest loobumisest vähem, kui 3 tööpäeva enne koolituse algust või jätab üldse teavitamata, jääb õppeteenustasu tasumise kohustus jõusse.
Tasumise kohustus jääb ühte moodi jõusse nii auditoorsetele koolitustele mitteilmunud kui ka e-kursustele mittesisenenud osalejatele.

 

Juhul, kui „tasuta“ täienduskoolitusele registreerunu teavitab koolituse korraldajat õppimisest loobumisest vähem, kui 3 tööpäeva enne koolituse algust või jätab üldse teavitamata, on ülikoolil õigus esitada koolitusele registreerunule isikupõhine arve tehtud kulutuste katteks.

 

Tasemeõppe õppeainete õppijatele täiendusõppe korras õppeteenustasu ei tagastata va juhul, kui tasemeõppe õppeainetes osaleja annab enne õppe algust avatud ülikoolile kirjalikult teada, et ta ikkagi ei soovi õppima asuda, kuid see on vähemalt 3 päeva enne koolituslepingus fikseeritud maksetähtaja saabumist.