Prindi see leht

Tulumaksutagastus makstud õppetasult

Täiendusõppe õppetasu maksmisel kaasneb füüsilisest isikust maksjale tulumaksutagastus juhul, kui koolituse eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. 

Vt täpsemalt tingimusi ja erandeid Tulumaksuseadus § 26.