Prindi see leht

Vaidluste lahendamine

Õppetasu maksmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

Ülikoolil on õigus loovutada laekumata õppetasudest tulenevad võlanõuded võlgade sissenõudmisega tegelevale äriühingule.