Prindi see leht

Koolitusest loobumine

Kui peale registreerimist selgub, et siiski ei ole võimalik koolitusel osaleda, siis palume sellest koheselt (kuid vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust) e-kirja teel teada anda koolituse kontaktisikule. Tühistame sellisel juhul osaleda soovija registreerumise ja ei väljasta arvet.

Juhul, kui koolitusele registreerunu teavitab koolituse korraldajat õppimisest loobumisest vähem, kui 3 tööpäeva enne koolituse algust või jätab üldse teavitamata, jääb õppeteenustasu tasumise kohustus jõusse.