Prindi see leht

Täiendõppe lõpetamine ja väljastatavad dokumendid

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui täiendõppija on täitnud kõik täiendusõppeprogrammi või õppeaine läbimiseks ette nähtud nõuded.

Täiendusõppija õppetulemus fikseeritakse täiendusõppe korraldaja poolt õppeinfo­süsteemis vormistatud protokollis ning täiendusõppijale väljastatakse täiendusõppe läbimise kohta, kas tunnistus koos lisalehega või tõend.

Väljastatud dokument vormistatakse tulenevalt Eesti Maaülikooli dokumendihalduskorrast, kas maaülikooli tunnistuse plangile (tunnistus) või maaülikooli kirjaplangile (tõend).

Koolituse läbimist tõendav dokument väljastatakse kas digitaalselt (alates aastast 2019) või paberkandjal ning sõltuvalt koolituse toimumise keelest, kas eesti või inglise keeles.

NB! Samaaegselt digitaalset ja paberkandjal dokumenti ei väljastata! Sellisel juhul on üks juba teise duplikaat.

 

Tunnistuse või tõendi kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastab avatud ülikool täienduskoolituse läbinu avalduse alusel tunnistuse või tõendi duplikaadi.

Duplikaatide väljastamisega seotud küsimuste korral pöörduge avatud ülikooli üldmeiliaadressil: avayl@emu.ee