Prindi see leht

Täiendõppes õppimise katkestamine

Täiendusõppe katkestamise võimalikkus sõltub läbitava koolituse pikkusest ja toimub kokkuleppel vastava täienduskoolituskursuse korraldajaga/kontaktisikuga.

 

Ülikool võib omal algatusel täienduskoolitusel osaleja õpingud katkestada, kui täiendusõppija:

  • ei järgi ülikooli õigusakte, üldtunnustatud käitumisnorme ja häid tavasid, sh on toime pannud akadeemilise petturluse;
  • ei ole täitnud täiendusõppe läbimiseks täiendusõppeprogrammis või õppeaine ainekavas ette nähtud lõpetamise nõuded;
  • tasemeõppe ainetel õppides on viivitanud õppeteenustasu maksmisega maksetähtajast üle 3 päeva.

 

Kui täiendusõppe katkestanud täiendusõppijal on soov peale õppe katkestamist siiski uuesti samale koolitusele õppima asuda, tuleb kas registreeruda uuesti või küsida täiendavat infot vastava koolituse korraldajalt/kontaktisikult.

 

Koolituse kirjelduses (õppekavas) on kirjas, millises mahus peab olema koolitus läbitud selleks, st selle kohta väljastataks täiendusõppe läbimist kinnitav dokument (tõend).